* *
Інструкція для посади "В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 47. Виробництво радіоапаратури та апаратури провідного зв'язку", що затверджений наказом міністерства промислової політики України N 288 від 11.08.1998. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - призначення, маркування та умовне забарвлення проводів, кабелів та шнурів, які застосовує, технічні вимоги до них і правила їх випробування під струмом високої напруги;
      - правила і способи знімання ізоляції, паяння, лудіння, ізолювання та заправлення кінців кабелів, джгутів і шнурів;
      - призначення і застосування припоїв, флюсів та різних ізоляційних матеріалів;
      - принцип роботи та умови застосування простих пристроїв, контрольно-вимірювальних інструментів і приладів, верстатного устаткування, яке застосовує;
      - елементарні знання з електро- і радіотехніки.

1.4. В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. В'яже за шаблонами прості схемні джгути та кабелі із жорстких і м'яких проводів для радіоапаратури і приладів різного призначення.

2.2. Знімає ізоляцію з кінців жил кабелів або джгутів, зачищає, лудить та закладає кінці під клеми і наконечники.

2.3. Виготовляє багатожильні кабелі, шнури з заправленням кінців, установленням колодок, контактних наконечників тощо.

2.4. Звиває, плете і бандажує проводи з застосуванням устаткування, настроює устаткування.

2.5. Ізолює кінці проводів, кабелів та шнурів різними ізоляційними матеріалами.

2.6. Обмотує джгути лакотканиною та хлорвініловою стрічкою з обшиванням текстолінітом, шкірою або брезентом.

2.7. Обмотує зрощені проводи гумою і готує кабель до вулканізації, здійснює вулканізацію його згідно з технічними умовами та перевіряє після вулканізації на розрив, герметичність, морозостійкість та електричний пробій.

2.8. Перевіряє ланцюги за схемами та таблицями та усуває виявлені дефекти.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. В'язальник схемних джгутів, кабелів та шнурів 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Виводи антенні - виготовлення з броньованого кабеля з кріпленням патрубки і ніпеля для з'єднання рації з антеною.

5.2. Галети намотувальні - ізолювання ексцельсіоровою стрічкою.

5.3. Джгути - кріплення і знімання бірок, перевірка на коротке замикання та обрив, бандажування кінців і покриття лаком, комбіноване в'язання з м'яких та жорстких проводів.

5.4. Джгути для освітлення шкал приймачів - в'язання з м'якого проводу.

5.5. Джгути схемні для телефонних апаратів типу МГС - в'язання.

5.6. Кабелі коаксіальні - заготівля, в'язання і розбирання за кресленням.

5.7. Кабелі живлення - виготовлення.

5.8. Кабелі зі штепсельними розняттями - розбирання кінців та продзвонювання.

5.9. Кабелі схемні для плат дроселів - в'язання.

5.10. Кабелі - телевізорів комплектування проводів різних марок у кабель з виведенням кінців за зазначеною довжиною у різних точках кабеля.

5.11. Котушки реле багатосекційні - остаточне ізолювання і заклеювання кабельним папером, ексцельсіором, целофаном, з прокладанням етикетки згідно з паспортом реле.

5.12. Котушки силового трансформатора - зачищення, лудіння та закладання виводів.

5.13. Котушки - укладання пресшпанової прокладки з пелюстками, підмотування та наклеювання вивідних кінців за монтажною схемою.

5.14. Котушки тороїдальні - заправляння та ізолювання лакошовком, лакотканиною та міткалевою стрічкою.

5.15. Плетиво - одягання на виті пари і на джгути, протягування джгута у плетиво.

5.16. Провід екранований високочастотний - розбирання з припаюванням виводів для заземлення.

5.17. Рукави металеві - різання заготовок за розміром,заправлення кінців проводів у втулки та їх обтискання.

5.18. Шаблони, імітатори картонні - виготовлення.

5.19. Шланги: гнучкі до мікрофонних трубок, із чотирижильного мікротелефонного шнура, живлення рації з броньованим обплетенням із шлейфа, для відхильних систем телевізорів - виготовлення.

5.20. Шнури: з вилкою, мікрофонні, багатожильні; багатожильні номеронабирача для телефонних апаратів - виготовлення.

5.21. Шнури до переговорних пристроїв з відгалуженнями - виготовлення з підключенням телефонних трубок ларингофона.

5.22. Шнури різних марок - пістолетне приварювання наконечників.