* *
Інструкція для посади "Апаратник виробництва сечовини 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 27. Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва", що затверджен наказом N 550 міністерства промислової політики України від 27.09.2007 р. Погоджено міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник виробництва сечовини 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - фізико-хімічні основи, технологічну схему одержання сечовини на всіх її стадіях;
      - будову устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, автоматики та схему комунікацій цеху;
      - схеми сигналізації та блокувань;
      - правила регулювання процесу;
      - технологічні властивості всіх компонентів та їх сполук, які застосовуються у процесі отримання сечовини;
      - державні стандарти на готовий продукт;
      - методику проведення розрахунків.

1.4. Апаратник виробництва сечовини 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник виробництва сечовини 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник виробництва сечовини 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник виробництва сечовини 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес виробництва сечовини за всіма стадіями: синтез сечовини з аміаку та двоокису вуглецю під високим тиском за стрипінг-процесом, дистиляція розчину сечовини, кристалізація карбаміду з концентрованих розчинів, центрифугування та сушіння кристалів, плавлення кристалів та ґранулювання плаву сечовини з отриманням ґранульованого продукту, рециркуляція, абсорбція, десорбція та гідроліз, виділення і розчинення некондиційного продукту, відвантаження готової продукції.

2.2. Контролює та координує роботу підлеглого персоналу з ведення процесу.

2.3. Контролює та регулює показники ходу процесу одержання сечовини на всіх стадіям співвідношення компонентів; тиск у системі синтезу, рециркуляції, абсорбції, десорбції та гідролізу, синтезу пари, контурних охолоджень скрубера високого тиску і конденсатора низького тиску; температуру витратних реагентів, пари, конденсату; рівні рідкого аміаку, розчинів сечовини, вуглеамонійних солей; якість готової сечовини та інші параметри технологічного процесу за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики і за результатами аналізів.

2.4. Розраховує співвідношення аміаку та двоокису вуглецю, ступінь перетворення карбамату амонію в сечовину, вміст аміаку, двоокису вуглецю, сечовини та біурегу після стрипер-апарату і колон дистиляції, витрати аміачної води на зрошення абсорбера низького тиску та скрубера абгазів.

2.5. Веде облік роботи відділень.

2.6. Керує пуском та зупинкою устаткування відділень синтезу, рециркуляції, кристалізації, грануляції, десорбції, гідролізу, фільтрації, випарювання, підготовкою до ремонту та контролює ремонт устаткування відділень цеху.

2.7. Самостійно усуває недоліки в роботі устаткування.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник виробництва сечовини 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник виробництва сечовини 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник виробництва сечовини 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник виробництва сечовини 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник виробництва сечовини 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник виробництва сечовини 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник виробництва сечовини 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник виробництва сечовини 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник виробництва сечовини 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник виробництва сечовини 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник виробництва сечовини 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник виробництва сечовини 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник виробництва сечовини 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник виробництва сечовини 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник виробництва сечовини 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник виробництва сечовини 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.