* *
Інструкція для посади "Апаратник виробництва синтетичних барвників 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 29. Хіміко-фотографічні виробництва", що затверджен Наказом Міністерства промислової політики України 28.09.2006 N 308. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник виробництва синтетичних барвників 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила готування розчинів;
      - правила подрібнювання твердих речовин;
      - правила розбирання, складання апаратів та вимоги до чищення.

1.4. Апаратник виробництва синтетичних барвників 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник виробництва синтетичних барвників 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник виробництва синтетичних барвників 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник виробництва синтетичних барвників 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує допоміжні операції технологічного процесу синтезу напівфабрикатів для виробництва синтетичних барвників.

2.2. Чистить, миє та складає апарати.

2.3. Підносить, розпаковує сировину.

2.4. Подрібнює і промиває тверді речовини.

2.5. Змішує готові наважки.

2.6. Завантажує сировину в апарати та вивантажує готовий продукт під керівництвом апаратника вищої кваліфікації.

2.7. Готує тару для готового продукту, розфасовує його та упаковує.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник виробництва синтетичних барвників 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник виробництва синтетичних барвників 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник виробництва синтетичних барвників 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник виробництва синтетичних барвників 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник виробництва синтетичних барвників 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник виробництва синтетичних барвників 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник виробництва синтетичних барвників 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник виробництва синтетичних барвників 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник виробництва синтетичних барвників 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник виробництва синтетичних барвників 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник виробництва синтетичних барвників 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник виробництва синтетичних барвників 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник виробництва синтетичних барвників 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник виробництва синтетичних барвників 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник виробництва синтетичних барвників 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник виробництва синтетичних барвників 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.