Інструкція для посади "Майстер гірничий підземної дільниці профілактичних робіт з охорони праці", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Майстер гірничий підземної дільниці профілактичних робіт з охорони праці" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції й інші настановчі та нормативні матеріали органів вищого рівня й керівництва шахти, які стосуються виробничо-господарської діяльності дільниці;
      - технологію гірничого виробництва;
      - Єдині правила безпеки під час вибухових робіт;
      - правила технічної експлуатації вугільних шахт;
      - технічні характеристики, будову й правила технічної експлуатації обладнання, установок і приладів дільниці;
      - план ліквідації аварій;
      - норми й розцінки на виконувані роботи;
      - чинні положення щодо оплати праці;
      - основи економіки, організації виробництва, праці й управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Майстер гірничий підземної дільниці профілактичних робіт з охорони праці призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Майстер гірничий підземної дільниці профілактичних робіт з охорони праці підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Майстер гірничий підземної дільниці профілактичних робіт з охорони праці керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Майстер гірничий підземної дільниці профілактичних робіт з охорони праці під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує виконання змінних завдань; якісне буріння технологічних, розвідувальних, технічних та інших свердловин; безперебійну роботу і ремонт обладнання; втілення заходів щодо вдосконалення організації праці: дотримання виробничої та трудової дисципліни в зміні; збереженість матеріальних цінностей.

2.2. Здійснює: розроблення і втілення заходів щодо підвищення ефективності дегазації й гасіння ендогенних пожеж; розставляє та проводить інструктаж робітників з питань безпечних методів роботи; розвідку розроблюваної дільниці; спостереження за ранніми стадіями самозаймання вугілля: заходи щодо вдосконалення організації праці і виробництва, поліпшення використання робочого часу.

2.3. Оформляє наряди на виконання робіт, видає змінні, місячні завдання й проводить приймання виконаних робіт.

2.4. Бере участь: у розробленні та впровадженні комплексних заходів боротьби з пилом, з раптовими викидами вугілля та газу; у впровадженні нової техніки; у з'ясуванні причин аварій та нещасних випадків.

2.5. Контролює: забезпеченість зміни необхідними матеріалами й інструментами; наявність у робітників світильників, приладів для заміряння метану, засобів індивідуального захисту; правильність експлуатації приладів і обладнання; спускання і вихід з шахти робочих змін; дотримання правил охорони праці під час проведення робіт.

2.6. Вносить пропозиції про необхідні зміни в паспортах у зв'язку із зміною гірничо-геологічних та інших умов.

2.7. Веде встановлену документацію, звітність.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Майстер гірничий підземної дільниці профілактичних робіт з охорони праці має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Майстер гірничий підземної дільниці профілактичних робіт з охорони праці має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Майстер гірничий підземної дільниці профілактичних робіт з охорони праці має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Майстер гірничий підземної дільниці профілактичних робіт з охорони праці має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Майстер гірничий підземної дільниці профілактичних робіт з охорони праці має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Майстер гірничий підземної дільниці профілактичних робіт з охорони праці має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Майстер гірничий підземної дільниці профілактичних робіт з охорони праці має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Майстер гірничий підземної дільниці профілактичних робіт з охорони праці має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Майстер гірничий підземної дільниці профілактичних робіт з охорони праці має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Майстер гірничий підземної дільниці профілактичних робіт з охорони праці несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Майстер гірничий підземної дільниці профілактичних робіт з охорони праці несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Майстер гірничий підземної дільниці профілактичних робіт з охорони праці несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Майстер гірничий підземної дільниці профілактичних робіт з охорони праці несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Майстер гірничий підземної дільниці профілактичних робіт з охорони праці несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Майстер гірничий підземної дільниці профілактичних робіт з охорони праці несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Майстер гірничий підземної дільниці профілактичних робіт з охорони праці несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.