* *
Інструкція для посади "Буртоукладач 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 7. Загальні професії працівників виробництв харчової промисловості", що затверджен постановою Державного комітету України по харчовій промисловості 19.02.1997. Погоджений Міністерством праці України, Міністерством сільського господарства і продовольства України, Міністерством рибного господарства України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Буртоукладач 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією буртоукладача 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову транспортерів, буртоукладальних машин, вентиляційних установок та інших споруд на полі, схеми їх підключення;
      - хімічний склад та фізико-механічні властивості басейнової солі і допустимий ступінь її вологості під час забивання в бугор;
      - властивості та кути природних відкосів сипучих матеріалів;
      - правила і способи ущільнення верхнього шару солі та цукрового буряка в кагатах;
      - правила планування площадок, вибору геометричних форм для забивання бугрів та визначення їх розмірів;
      - строки витримки та зберігання солі і цукрового буряка в буграх;
      - методи визначення проценту забрудненості цукрового буряка;
      - солі, способи їх очищення від сторонніх домішок;
      - технологічні показники цукрового буряка;
      - причини виникнення несправностей у роботі транспортерів, буртоукладальних машин та іншого устаткування;
      - основні відомості з біохімії і технології зберігання цукрового буряка;
      - порядок обліку сировини та оформлення документації.

1.4. Буртоукладач 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Буртоукладач 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Буртоукладач 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Буртоукладач 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Готує поле до приймання сировини.

2.2. Укладає в бурти цукровий буряк і сіль.

2.3. Регулює подачу сировини транспортерами, буртоукладальними та іншими машинами.

2.4. Видаляє сторонні домішки, які забруднюють сіль.

2.5. Ущільнює, вирівнює верхній шар та оформлює бурти і бугри.

2.6. Контролює якість цукрового буряка, який надходить, розподіляє на місця складування за категоріями і кондиціями відповідно до установленої інструкції з приймання і зберігання сировини.

2.7. Перевіряє правильність відбору проб.

2.8. Спостерігає за станом цукрового буряка і солі під час зберігання в буртах, проводить комплекс робіт по догляду за ними.

2.9. Приймає та здає мати.

2.10. Веде облік цукрового буряка, який надходить на переробку з буртів.

2.11. Бере участь у переміщенні та ремонті транспортерів, буртоукладальних і інших машин.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Буртоукладач 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Буртоукладач 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Буртоукладач 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Буртоукладач 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Буртоукладач 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Буртоукладач 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Буртоукладач 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Буртоукладач 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Буртоукладач 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Буртоукладач 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Буртоукладач 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Буртоукладач 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Буртоукладач 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Буртоукладач 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Буртоукладач 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Буртоукладач 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.