* *
Інструкція для посади "Артист кіно", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Артист кіно" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи і техніку втілення мистецького задуму;
      - основи кінодраматургії та зображальних засобів кіномистецтва;
      - основи створення образу за допомогою режисерських і операторських виразних засобів;
      - національну і світову літературу;
      - основи технології та організації фільмовиробництва;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Артист кіно призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Артист кіно підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Артист кіно керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Артист кіно під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Втілює на екрані акторськими виражальними засобами художній образ діючого персонажу у відповідності до загального творчого задуму.

2.2. Забезпечує глибину, виразність, художній рівень виконуваної ролі.

2.3. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.4. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Артист кіно має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Артист кіно має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Артист кіно має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Артист кіно має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Артист кіно має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Артист кіно має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Артист кіно має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Артист кіно має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Артист кіно має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Артист кіно несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Артист кіно несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Артист кіно несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Артист кіно несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Артист кіно несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Артист кіно несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Артист кіно несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.