Інструкція для посади "Готувач харчової сировини 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 9. Виробництво консервів", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України N 277 від 30.12.2000 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Готувач харчової сировини 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна базова загальна середня освіта. Короткострокове виробниче навчання або інструктаж. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією готувача харчової сировини 1 розряду не менше 0,5 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, правила обслуговування й регулювання застосовуваних машин, пристроїв і устаткування;
      - режими розморожування, вимочування, промивання оброблюваної сировини;
      - правила приготування розчинів потрібної концентрації;
      - температурні режими підігрівання різних продуктів;
      - необхідний тиск пари;
      - правила експлуатації посудин під тиском;
      - правила очищення лугом і промивання від нього овочів та фруктів;
      - вимоги до якості оброблюваної сировини та її обробки;
      - правила і норми охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Готувач харчової сировини 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Готувач харчової сировини 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Готувач харчової сировини 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Готувач харчової сировини 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Готує сировину для харчових виробництв за допомогою машин, пристосувань та устаткування.

2.2. Очищає овочі і фрукти.

2.3. Наколює плоди на машинах.

2.4. Висвірдлює качани головок капусти на свердлильних верстатах.

2.5. Підігріває продукти за допомогою різних підігрівників для підготовки до консервування.

2.6. Розкладає морожені субпродукти на стелажах або на столах для розморожування.

2.7. Стежить за процесом розморожування.

2.8. Вимочує, промиває продукцію до повного видалення забруднень у ваннах, підготовляє її і заливає водою з додаванням кислоти.

2.9. Стежить за процесом обробки.

2.10. Регулює обслуговуване устаткування.

2.11. Додержує правил і норм охорони праці виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Готувач харчової сировини 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Готувач харчової сировини 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Готувач харчової сировини 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Готувач харчової сировини 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Готувач харчової сировини 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Готувач харчової сировини 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Готувач харчової сировини 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Готувач харчової сировини 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Готувач харчової сировини 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Готувач харчової сировини 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Готувач харчової сировини 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Готувач харчової сировини 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Готувач харчової сировини 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Готувач харчової сировини 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Готувач харчової сировини 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Готувач харчової сировини 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.