* *
Інструкція для посади "Апаратник абсорбції 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник абсорбції 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника абсорбції 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему виробництва;
      - фізико-хімічні основи, суть і параметри процесу абсорбції;
      - будову основного і допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів;
      - схему арматури та комунікацій на дільниці, яка обслуговується;
      - фізико-хімічні та технологічні властивості сировини, напівпродуктів та готової продукції;
      - вимоги до сировини, готової продукції;
      - методику проведення аналізів та розрахунків;
      - правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

1.4. Апаратник абсорбції 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник абсорбції 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник абсорбції 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник абсорбції 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес вбирання речовин із розчину або газової суміші водою, лугом, розчинами кислот в абсорберах різної конструкції.

2.2. Провадить попереднє очищення газу від пилу, подає його в абсорбери.

2.3. Готує абсорбуючі рідини певного складу та концентрації.

2.4. Регулює подавання води або кислоти на зрошення в абсорбери.

2.5. Контролює та регулює параметри процесу абсорбції: температуру газу, його розрідження, тиск, вакуум в абсорбері за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів.

2.6. Уловлює бризки зрошуючих рідин і туману.

2.7. Передає готовий продукт на склад, зливає продукт в цистерну або сховище або відправляє його споживачам.

2.8. Розраховує кількість кислоти, яка подається на абсорбцію, кількість води, необхідної для зрошення абсорбційних башт і для нейтралізації водооборотної води.

2.9. Підраховує кількість готової продукції.

2.10. Визначає концентрацію кислоти за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та перераховує за таблицями.

2.11. Обслуговує устаткування: абсорбери, бризкоуловлювачі, напірні баки, зрошувальні та газові холодильники, пильники газо- і повітродувки, насоси та інше устаткування, контрольно-вимірювальні прилади, арматуру та комунікації.

2.12. Здійснює керування устаткуванням та регулює його вручну за допомогою контрольно-вимірювальних приладів або дистанційно з переходом на ручне.

2.13. Провадить аналізи.

2.14. Виявляє та усуває несправності у роботі устаткування та комунікацій.

2.15. Виконує дрібний ремонт устаткування.

2.16. Приймає устаткування з ремонту.

2.17. Керує апаратниками нижчої кваліфікації.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник абсорбції 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник абсорбції 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник абсорбції 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник абсорбції 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник абсорбції 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник абсорбції 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник абсорбції 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник абсорбції 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник абсорбції 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник абсорбції 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник абсорбції 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник абсорбції 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник абсорбції 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник абсорбції 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник абсорбції 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник абсорбції 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Уловлювання бензолу з абгазів.