* *
Інструкція для посади "Апаратник очищення газу 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник очищення газу 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника очищення газу 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему виробництва;
      - будову, принцип роботи та правила експлуатації основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів;
      - схему арматури та комунікацій на своєму робочому місці;
      - фізико-хімічні властивості сировини та готової продукції;
      - властивості каталізаторів метанування оксидів вуглецю;
      - фізико-хімічні основи і суть технологічного процесу на дільниці, яка обслуговується;
      - вимоги до газів і зрошуючих рідин;
      - норми витрат сировини, матеріалів, електроенергії;
      - правила відбору проб;
      - методику проведення аналізів;
      - параметри технологічного режиму і правила регулювання процесу;
      - правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

1.4. Апаратник очищення газу 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник очищення газу 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник очищення газу 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник очищення газу 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде середньої складності технологічний процес очищення газу.

2.2. Приймає газ, провадить попереднє охолодження його, подає та рівномірно розподіляє зрошуючу рідину в апаратах.

2.3. Підтримує температуру газу і зрошуючих рідин, задані рівні, тиск, а також концентрацію у кожному апараті у межах, встановлених технологічним режимом, навантаження на абсорбер та метанатор; уловлює пил, поглинає туман та інші домішки.

2.4. Осушує газ та передає осушений газ в наступну апаратуру.

2.5. Уловлює бризки.

2.6. Провадить регенерацію масел, розчинів.

2.7. Передає промивні рідини у відстійники та холодильники для очищення від забруднень і охолоджує.

2.8. Регулює температуру, концентрацію, густину зрошення, заданий відсоток кількості вологи в осушеному газі та інші показники я процесу.

2.9. Керує навантаженням компресора синтез-газу, насосів.

2.10. Виконує розрахункові функції.

2.11. Виявляє та усуває несправності у роботі устаткування.

2.12. Контролює та регулює технологічний процес за показаннями контрольно-вимірювальних приладів і результатами аналізів.

2.13. Виявляє та усуває причини відхилень від норм технологічного режиму.

2.14. Відбирає проби.

2.15. Обслутовує промивні, сушильні, зволожувальні башти, компресори, насоси, скрубери, зрошувальні холодильники, відстійники, збірники, газові, кислотні комунікації та інше устаткування.

2.16. Здійснює пуск та зупинку устаткування, готує його до ремонту, приймає з ремонту.

2.17. Виконує простий ремонт устаткування.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник очищення газу 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник очищення газу 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник очищення газу 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник очищення газу 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник очищення газу 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник очищення газу 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник очищення газу 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник очищення газу 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник очищення газу 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник очищення газу 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник очищення газу 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник очищення газу 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник очищення газу 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник очищення газу 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник очищення газу 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник очищення газу 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Ведення процесу очищення газу від діоксиду вуглецю і метанування під керівництвом апаратника вищої кваліфікації.

5.2. Ведення процесу очищення газу від пилу, домішок, туману миш'яково-содовим і поташевим способами, каталітичним способом, болотяною рудою або промиванням його аміачною водою, водою або іншою рідиною в апаратах, які працюють за принципом використання дії інерційних сил, а також електричним способом у сухих та мокрих електрофільтрах.

5.3. Ведення процесу підготовлення газу та сепарації водню до одержання готового продукту під керівництвом апаратника вищої кваліфікації.