Інструкція для посади "Начальник дільниці збуту нафтопродуктів", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 21. Переробка нафти, нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля. Обслуговування магістральних трубопроводів", що затверджен наказом Міненергетики України 22.12.1999 N 15-4315. Погоджен Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник дільниці збуту нафтопродуктів" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напрямку підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією з оперативного керування виробництвом не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з організації збуту та комерції;
      - стандарти та технічні умови до якості нафтопродуктів, технологію їх виробництва;
      - положення про порядок відпускання та приймання нафтопродуктів;
      - прейскуранти оптових цін на нафтопродукти;
      - порядок визначення загального обсягу поставок;
      - правила оформлення матеріалів для укладання договорів з поставок та збуту продукції;
      - порядок підготовки претензій до постачальників нафтопродуктів на переробку;
      - організацію обліку збутових та комерційних операцій;
      - складання звіту про виконання поставок і договірних зобов'язань;
      - правила використання обчислювальної техніки;
      - основи трудового законодавства;
      - навички роботи з персоналом;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки.

1.4. Начальник дільниці збуту нафтопродуктів призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник дільниці збуту нафтопродуктів підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник дільниці збуту нафтопродуктів керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник дільниці збуту нафтопродуктів під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю дільниці.

2.2. Організовує ведення технологічних процесів збуту нафтопродуктів відповідно до вимог правил охорони праці.

2.3. Складає проект плану збуту нафтопродуктів споживачам.

2.4. Забезпечує виконання виробничих завдань, ритмічне відвантаження нафтопродуктів.

2.5. Веде облік кількості сировини, яка поставляється, з урахуванням договірних умов поставки.

2.6. Веде облік продукції, яка виробляється, по кожному постачальнику сировини з урахуванням договірних умов переробки.

2.7. Проводить облік готової продукції щодо кожного споживача з урахуванням договірних умов поставки готової продукції.

2.8. Здійснює розрахунок необхідної кількості нафтопродуктів для відпускання з урахуванням всіх витрат та встановленої ціни на суму коштів або послуг споживача.

2.9. Веде облік кількості поставленої давальницької сировини та видає відомості про кількість відвантаженої продукції згідно з укладеним договором.

2.10. Протягом доби надає покупцеві інформацію про відвантажені нафтопродукти.

2.11. Складає місячний звіт руху сировини з урахуванням умов поставки, руху готової продукції, з урахуванням умов переробки та відвантаження щодо кожного постачальника сировини та подає його в бухгалтерію і плановий відділ.

2.12. Щодобово надає інформацію керівництву про штрафи, невиконання договірних зобов'язань перед залізницею.

2.13. Бере участь у розгляді претензій споживачів та підготовленні відповідей на заявлені позови, а також претензії споживачам при порушенні ними умов договору.

2.14. Проводить технічну підготовку персоналу.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник дільниці збуту нафтопродуктів має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник дільниці збуту нафтопродуктів має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник дільниці збуту нафтопродуктів має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник дільниці збуту нафтопродуктів має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник дільниці збуту нафтопродуктів має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник дільниці збуту нафтопродуктів має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник дільниці збуту нафтопродуктів має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник дільниці збуту нафтопродуктів має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник дільниці збуту нафтопродуктів має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник дільниці збуту нафтопродуктів несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник дільниці збуту нафтопродуктів несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник дільниці збуту нафтопродуктів несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник дільниці збуту нафтопродуктів несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник дільниці збуту нафтопродуктів несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник дільниці збуту нафтопродуктів несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник дільниці збуту нафтопродуктів несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.