Інструкція для посади "Начальник дільниці з монтажу, демонтажу, ремонту та налагоджування обладнання", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник дільниці з монтажу, демонтажу, ремонту та налагоджування обладнання" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності дільниці;
      - технологію гірничого виробництва, обладнання дільниці та правила його технічної експлуатації;
      - план ліквідації аварій;
      - норми і розцінки на виконувані роботи;
      - основи економіки й організації виробництва, праці та управління;
      - чинне положення з оплати праці;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник дільниці з монтажу, демонтажу, ремонту та налагоджування обладнання призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник дільниці з монтажу, демонтажу, ремонту та налагоджування обладнання підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник дільниці з монтажу, демонтажу, ремонту та налагоджування обладнання керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник дільниці з монтажу, демонтажу, ремонту та налагоджування обладнання під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує монтаж, демонтаж, ремонт та налагодження обладнання; виконання встановлених техніко-економічних показників; знаходження і використання резервів виробництва; економне витрачання матеріалів, енергії; належне утримання та використання обладнання згідно з інструкціями і правилами технічної експлуатації; безпечне проведення робіт, дотримання вимог і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; вивчення працівниками дільниці плану ліквідації аварій, правил експлуатації обладнання; застосування раціональних форм оплати праці; безпечні та здорові умови праці і дотримання виробничої й трудової дисципліни на дільниці.

2.2. Організовує: підбір і розставляння механізмів та обладнання на дільниці; своєчасне забезпечення дільниці матеріалами та запасними частинами; розробляє і доводить до відома майстрів виробничі завдання.

2.3. Бере участь: у розробленні планів роботи дільниці; графіків планово-запобіжного ремонту енергомеханічного обладнання.

2.4. Контролює якість виконання монтажно-демонтажних, ремонтних і налагоджувальних робіт; правильне та своєчасне оформлення первинних документів, безпеку працюючих на дільниці та створення безпечних і здорових умов праці.

2.5. Веде встановлену документацію та звітність і забезпечує їх своєчасне подання.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник дільниці з монтажу, демонтажу, ремонту та налагоджування обладнання має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник дільниці з монтажу, демонтажу, ремонту та налагоджування обладнання має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник дільниці з монтажу, демонтажу, ремонту та налагоджування обладнання має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник дільниці з монтажу, демонтажу, ремонту та налагоджування обладнання має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник дільниці з монтажу, демонтажу, ремонту та налагоджування обладнання має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник дільниці з монтажу, демонтажу, ремонту та налагоджування обладнання має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник дільниці з монтажу, демонтажу, ремонту та налагоджування обладнання має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник дільниці з монтажу, демонтажу, ремонту та налагоджування обладнання має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник дільниці з монтажу, демонтажу, ремонту та налагоджування обладнання має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник дільниці з монтажу, демонтажу, ремонту та налагоджування обладнання несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник дільниці з монтажу, демонтажу, ремонту та налагоджування обладнання несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник дільниці з монтажу, демонтажу, ремонту та налагоджування обладнання несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник дільниці з монтажу, демонтажу, ремонту та налагоджування обладнання несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник дільниці з монтажу, демонтажу, ремонту та налагоджування обладнання несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник дільниці з монтажу, демонтажу, ремонту та налагоджування обладнання несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник дільниці з монтажу, демонтажу, ремонту та налагоджування обладнання несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.