Інструкція для посади "Апаратник виробництва нітрофоски 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 27. Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва", що затверджен наказом N 550 міністерства промислової політики України від 27.09.2007 р. Погоджено міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник виробництва нітрофоски 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему виробництва нітрофоски;
      - правила регулювання процесу;
      - будову устаткування, яке обслуговується, контрольно-вимірювальних приладів, автоматики та схему сигналізації і блокувань;
      - технологічні властивості нітрофоски, азотної та сірчаної кислот, аміаку;
      - методику проведення розрахунків, державні стандарти на готовий продукт.

1.4. Апаратник виробництва нітрофоски 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник виробництва нітрофоски 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник виробництва нітрофоски 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник виробництва нітрофоски 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес одержання нітрофоски та координує роботу підлеглого персоналу.

2.2. Контролює показники технологічного режиму на всіх відділеннях виробництва: розкладання, змішування, амонізації, сушіння, гранулювання, охолодження, розсіву, подрібнення, упакування та відвантаження готового продукту, вміст вологи та основної речовини у продукті, витрат сировини, електроенергії; подавання пари, води, азотної кислоти, апатиту, фосфорної та сірчаної кислот, аміаку та хлористого калію; тиску, температури та інших показників процесу за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, засобів автоматики, за результатами аналізів та візуального спостереження.

2.3. Розраховує співвідношення азотної кислоти і апатиту, сірчаної кислоти і аміаку.

2.4. Веде записи у виробничому журналі.

2.5. Керує пуском, зупинкою та підготовкою до ремонту устаткування відділень виробництва нітрофоски: шнеків-змішувачів, дозаторів, транспортерів, реакторів амонізації, мішалок, реакторів, сушильних та охолоджувальних барабанів, топок, грохотів, шнеків-ґрануляторів та іншого устаткування.

2.6. Стежить за їх роботою.

2.7. Контролює ремонт устаткування.

2.8. Перевіряє стан устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, автоматики та комунікацій.

2.9. Виконує простий ремонт устаткування.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник виробництва нітрофоски 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник виробництва нітрофоски 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник виробництва нітрофоски 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник виробництва нітрофоски 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник виробництва нітрофоски 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник виробництва нітрофоски 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник виробництва нітрофоски 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник виробництва нітрофоски 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник виробництва нітрофоски 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник виробництва нітрофоски 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник виробництва нітрофоски 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник виробництва нітрофоски 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник виробництва нітрофоски 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник виробництва нітрофоски 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник виробництва нітрофоски 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник виробництва нітрофоски 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.