* *
Інструкція для посади "Вибуховик 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Вибуховик 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією вибуховика 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - особливості проведення підривних робіт під час проходки, поглиблення стовбурів, похилих і підняттєвих виробок, у транспортних і гідротехнічних тунелях, під час спорудження будівель ГЕС та підземних споруд спеціального призначення, виконання масових вибухів та при веденні інших складних відкритих гірничих робіт;
      - порядок дублювання підривної мережі;
      - схеми монтажу і порядок розрахунку складних мереж;
      - порядок розрахунку зони, небезпечної за сейсмічним впливом, розлітанням уламків (шматків гірської породи) та ударною хвилею;
      - будову зарядних та зарядно-доставних машин, правила їх експлуатації;
      - методи боротьби з статичною електрикою під час пневмозарядження гранульованими вибуховими речовинами;
      - особливості уповільненого підривання;
      - правила вибору ефективних конструкцій зарядів і схем уповільненого відривання залежно від гірничо-геологічних умов;
      - механізацію внутрішньоскладових вантажно-розвантажувальних і транспортних робіт у сховищах вибухових речовин другої групи;
      - технологію, засоби автоматизації для механізованого заряджання гірничих виробок вибуховими речовинами;
      - технологію контейнерної доставки, зберігання і розтарування вибухових речовин;
      - будову динамореактивних систем.

1.4. Вибуховик 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Вибуховик 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Вибуховик 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Вибуховик 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує складні підривні роботи під час проведення відкритих і підземних гірничих робіт: під час проходки та поглиблення стовбурів, похилих і підняттєвих виробок, у транспортних і гідротехнічних тунелях, під час спорудження будівель ГЕС, підземних споруд спеціального призначення, боротьби з лісовими пожежами.

2.2. Монтує підривні мережі, заряджає, підриває шпури і свердловини під час масових вибухів.

2.3. Виконує підривні роботи поблизу різних споруд, у пластах (стрічках) з відкритим очисним простором висотою більше 3 м, на очисних роботах жильних родовищ при заряджанні з помостів, встановлених на кріпленні.

2.4. Проводить підривання роззосереджених зарядів для утворення котлованів під опори контактної мережі в скельних породах та нескельних ґрунтах.

2.5. Заряджає і підриває камерні, свердловинні та котлові заряди.

2.6. Заряджає і підриває шпури, свердловини, камери, накладні заряди серіями вогневим і електровогневим способами з застосуванням електродетонаторів і детонуючого шнура в умовах наявності кріплення, обладнання, механізмів, комунікацій.

2.7. Перевіряє стан вентиляції, кріплення, течок грохотів, перекриттів, помостів.

2.8. Виконує підривні роботи методом "контурного підривання".

2.9. Монтує електропідривну і дублювальну мережу із змішаним з'єднанням зарядів.

2.10. Визначає небезпечну зону з сейсмічним впливом, розлітанням уламків (шматків гірничої маси) та ударної хвилі.

2.11. Переробляє вибухові речовини на механізованому комплексі.

2.12. Проводить механізоване зарядження свердловин, шпурів, камер зарядними і зарядно-доставними машинами, керує ними, здійснює технічне обслуговування їх.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Вибуховик 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Вибуховик 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Вибуховик 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Вибуховик 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Вибуховик 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Вибуховик 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Вибуховик 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Вибуховик 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Вибуховик 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Вибуховик 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Вибуховик 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Вибуховик 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Вибуховик 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Вибуховик 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Вибуховик 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Вибуховик 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.