* *
Інструкція для посади "Вибуховик 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Вибуховик 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи помічником підривника не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - властивості вибухових речовин і засоби підривання;
      - правила безпечного ведення підривних робіт;
      - будову пневмозарядників та підривних машинок усіх типів, електровимірювальних приладів, прострілювально-підривної апаратури, ґрунтоносів, торпед;
      - види пристроїв для монтажу підривних мереж;
      - порядок заряджання та підривання шпурів при вогневому, електричному, електровогневому способах підривання з застосуванням детонуючого шнура;
      - основні методи проведення підривних робіт;
      - перфорування і торпедування свердловин;
      - схеми з'єднання під час електропідривання;
      - правила підключення підривних мереж до джерела струму;
      - величину блукаючого струму;
      - склад рудникового повітря;
      - властивість рудникових газів, допустимий процент їх вмісту;
      - запобіжні заходи у разі виявлення газів;
      - способи замірювання газів у рудниковому повітрі;
      - порядок перевірки осланцювання виробок, норми витрат, способи і правила зберігання, транспортування, випробовування і знищення вибухових матеріалів;
      - способи і правила ліквідації невибухлих зарядів;
      - установлену сигналізацію під час проведення підривних робіт;
      - правила установлення загородження;
      - властивості гірських порід;
      - способи буріння шпурів і розміщення їх залежно від геологічних і технічних умов.

1.4. Вибуховик 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Вибуховик 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Вибуховик 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Вибуховик 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує підривні роботи середньої складності під час проведення відкритих гірничих і геофізичних робіт.

2.2. Проводить зривання шпурів у шлаківниках мартенівських печей, в остиглих "козлах" та охолодях у металургійному виробництві.

2.3. Виконує підривні роботи з переділу негабаритів, з розпушування металевої стружки, змерзлих дров, корчування пнів, звалювання лісу, в металевих конструкціях і в бронеямах.

2.4. Виготовляє патрони-бойовики.

2.5. Підриває одиничні та групові шпури вогневим і електричним підриванням.

2.6. Заряджає прострілювально-підривну апаратуру.

2.7. Заряджає шпури, свердловини, камери та інші виробки, які проводяться для підривних робіт.

2.8. Отримує, навантажує, розвантажує, доставляє підривні матеріали з базових та роздавальник складів до місць робіт.

2.9. Готує забивку.

2.10. Перевіряє виконання заходів щодо безпечного ведення робіт і технології, відповідності розташування, глибини і направлення шпурів і свердловин до проектів і паспортів на підривні роботи.

2.11. Проводить заряджання шпурів і свердловин пневмозарядниками різних типів, замірювання метану у вибої перед заряджанням шпурів і свердловин та перед кожним зриванням зарядів.

2.12. Перевіряє якість осланцювання.

2.13. Проводить механізоване забивання свердловин.

2.14. Визначає безпечні зони і розставляння постів охорони небезпечної зони.

2.15. Перевіряє встановлення загородження і попереджувальних знаків.

2.16. Подає установлені сигнали про проведення підривних робіт, монтує підривну мережу, перевіряє її справність, перевіряє опір електричної мережі.

2.17. Визначає придатність вибухових матеріалів до використання, знищує непридатні.

2.18. Проводить огляд місця після підривних робіт, ліквідацію невибухлих зарядів.

2.19. Проводить полігонні випробування вибухових матеріалів, обліковує їх витрати і підтверджує їх, здає залишки на склад.

2.20. Веде журнал підривних робіт.

2.21. На геофізичних роботах - виготовляє електрозапали для перфорації та торпедування свердловин.

2.22. Перевіряє справність, підготовку до заряджання, заряджання і розряджання вогнепальної апаратури.

2.23. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.24. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Вибуховик 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Вибуховик 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Вибуховик 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Вибуховик 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Вибуховик 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Вибуховик 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Вибуховик 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Вибуховик 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Вибуховик 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Вибуховик 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Вибуховик 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Вибуховик 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Вибуховик 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Вибуховик 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Вибуховик 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Вибуховик 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.