* *
Інструкція для посади "Волочильник дроту 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 44. Виробництво металевих канатів, сіток, пружин, щіток та ланцюгів", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України N 28 від 18.01.2002 р.. Погоджен Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Волочильник дроту 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією волочильника дроту 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову, кінематичні схеми та правила налагодження різних волочильних станів та іншого устаткування для волочіння;
      - правила розподілу та величини обтисків за проходами;
      - технічні умови на сировину та вироблену продукцію;
      - вплив травлення та відпалу на якість металу під час волочіння;
      - послідовність протягування та число переходів для певних металів;
      - конструкцію спеціальних пристроїв;
      - систему квалітетів та параметрів шорсткості (класів точності та чистоти обробки).

1.4. Волочильник дроту 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Волочильник дроту 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Волочильник дроту 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Волочильник дроту 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде процес волочіння на одноразових та багаторазових волочильних станах дроту діаметром до 1,8 мм із середньовуглецевих, високовуглецевих і легованих марок сталі, дроту діаметром до 1,8 мм із низьковуглецевих марок сталі з швидкістю понад 300 м/хвилину; дроту діаметром понад 1,8 мм із низьковуглецевих марок сталі з швидкістю до 300 м/хвилину; дроту із кольорових металів діаметром понад 1,8 до 6,0 мм.

2.2. Здійснює багаторазове волочіння вольфрамового, молібденового та платинітового дроту, а також: латунного, нейзільберного та червоно-мідного дроту для ладових пластин усіх щипкових інструментів за 7 - 10 квалітетами (2 - 3 класами точності).

2.3. Веде процес волочіння дроту із дорогоцінних металів та сплавів діаметром понад 0,02 мм до 0,09 мм і понад 1,0 мм.

2.4. Сплющує дріт різних марок на спеціальних плющильних станах.

2.5. Під керівництвом волочильника дроту вищої кваліфікації веде процес волочіння на одноразових та багаторазових волочильних станах дроту діаметром понад 1,8 мм із низьковуглецевих марок сталі з швидкістю волочіння понад 300 м/хвилину; дроту діаметром понад 1,8 мм із середньовуглецевих, високовуглецевих та легованих марок сталі; дроту із кольорових металів діаметром понад 6,0 мм, біметалевого дроту діаметром понад 2,5 мм, порошкового дроту та дроту з катанки з механічним вилученням окалини.

2.6. Налагоджує волочильні стани.

2.7. Визначає якість підготовленого до волочіння металу після кожної переробки.

2.8. Розраховує розмір заготовки.

2.9. Визначає необхідну кількість протягань, величину обтиску та швидкість волочіння.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Волочильник дроту 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Волочильник дроту 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Волочильник дроту 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Волочильник дроту 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Волочильник дроту 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Волочильник дроту 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Волочильник дроту 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Волочильник дроту 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Волочильник дроту 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Волочильник дроту 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Волочильник дроту 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Волочильник дроту 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Волочильник дроту 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Волочильник дроту 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Волочильник дроту 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Волочильник дроту 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.