Інструкція для посади "Контролер зварювальних робіт 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер зварювальних робіт 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера зварювальних робіт 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи та методи контролю та випробування зварних з'єднань вузлів, виробів та устаткування атомних електростанцій, літальних апаратів, морських суден, експериментальних, унікальних виробів та конструкцій, які дорого коштують;
      - будову установок та приладів для кольорової, магнітопорошкової, ультразвукової рентгено- та гама-дефектоскопії;
      - принцип роботи електронно-променевої зварювальної установки;
      - керівні нормативно-технічні документи, Державні та галузеві стандарти, технічні умови, загальні положення та правила контролю.

1.4. Контролер зварювальних робіт 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер зварювальних робіт 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер зварювальних робіт 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер зварювальних робіт 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Контролює якість та приймає складання під зварювання та зварні з'єднання, вузли, вироби та устаткування атомних електростанцій, літальних апаратів, морських суден з двошарових листів, теплотривких, спеціальних та корозійностійких сталей при підвищених та знижених температурах.

2.2. Контролює якість та приймає зварювання та зварні з'єднання експериментальних, унікальних виробів та виробів, які дорого коштують, і конструкцій з експериментальних марок сталей.

2.3. Контролює режими робіт, які виконуються на електронно-променевих зварювальних установках з застосуванням автоматичних систем слідкування.

2.4. Контролює правильність заповнення технологічних паспортів на відповідальні вузли та вироби за результатами неруйнівних методів контролю.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер зварювальних робіт 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер зварювальних робіт 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер зварювальних робіт 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер зварювальних робіт 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер зварювальних робіт 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер зварювальних робіт 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер зварювальних робіт 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер зварювальних робіт 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер зварювальних робіт 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер зварювальних робіт 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер зварювальних робіт 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер зварювальних робіт 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер зварювальних робіт 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер зварювальних робіт 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер зварювальних робіт 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер зварювальних робіт 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.