Інструкція для посади "Машиніст устаткування розподільчих нафтобаз 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 21. Переробка нафти, нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля. Обслуговування магістральних трубопроводів", що затверджен наказом Міненергетики України 22.12.1999 N 15-4315. Погоджен Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст устаткування розподільчих нафтобаз 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста устаткування розподільчих нафтобаз 5 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила технічної експлуатації устаткування нафтобази, резервуарів;
      - будову насосів, двигунів внутрішнього згорання, електромоторів;
      - інструкції з експлуатації устаткування насосних станцій, парокотельних, електростанцій, запірної арматури і контрольно-вимірювальних приладів;
      - загальні знання з гідравліки, механіки, теплотехніки, електротехніки;
      - слюсарну та ковальську справу;
      - схему технологічної обв'язки насосної, резервуарного парку, розливальної і зливально-наливних естакад;
      - схему дистанційного керування насосних станцій і електропривідної запірної арматури;
      - причини несправностей у роботі механізмів та іншого устаткування нафтобази, способи запобігання їм та їх усунення;
      - фізичні та хімічні властивості нафтопродуктів, які перекачуються;
      - норми витрат мастильних матеріалів і палива;
      - інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт;
      - властивості шкідливих, небезпечних і отруйних речовин, які застосовуються при виконанні робіт, що пов'язані з професійними обов'язками.

1.4. Машиніст устаткування розподільчих нафтобаз 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст устаткування розподільчих нафтобаз 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст устаткування розподільчих нафтобаз 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст устаткування розподільчих нафтобаз 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує устаткуванням нафтобаз з річним обсягом реалізації нафтопродуктів понад 100 тис.т.

2.2. Обслуговує насосні станції з перекачування нафти, нафтопродуктів, пересувні електростанції, парокотельні, резервуарні парки, трубопровідні комунікації, зливально-наливні залізничні та автоналивні естакади і нафтопричали, компресори, насоси, двигуни внутрішнього згорання, парові котли.

2.3. Регулює режим роботи двигунів і насосів під час перекачування нафтопродуктів, зливання-наливання залізничних цистерн, наливання автоцистерн, внутрішньобазових перекачувань з резервуару в резервуар.

2.4. Здійснює профілактичний огляд, поточний і капітальний ремонт, змащення, пуск і зупинку устаткування, яке обслуговується, виявляє несправності.

2.5. Проводить технічний огляд цистерн і суден.

2.6. Стежить за роботою двигунів, генераторів, регулювальної арматури, контрольно-вимірювальних приладів, пересувних електростанцій, парокотельних, насосів, компресорів, трубопровідних комунікацій.

2.7. Бере участь у монтажі і демонтажі обладнання нафтобаз.

2.8. Веде облік роботи насосів, компресорів, двигунів та іншого устаткування нафтобази.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст устаткування розподільчих нафтобаз 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст устаткування розподільчих нафтобаз 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст устаткування розподільчих нафтобаз 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст устаткування розподільчих нафтобаз 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст устаткування розподільчих нафтобаз 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст устаткування розподільчих нафтобаз 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст устаткування розподільчих нафтобаз 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст устаткування розподільчих нафтобаз 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст устаткування розподільчих нафтобаз 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст устаткування розподільчих нафтобаз 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст устаткування розподільчих нафтобаз 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст устаткування розподільчих нафтобаз 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст устаткування розподільчих нафтобаз 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст устаткування розподільчих нафтобаз 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст устаткування розподільчих нафтобаз 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст устаткування розподільчих нафтобаз 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.