Інструкція для посади "Машиніст устаткування розподільчих нафтобаз 7-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 21. Переробка нафти, нафтопродуктів, газу, сланців, вугілля. Обслуговування магістральних трубопроводів", що затверджен наказом Міненергетики України 22.12.1999 N 15-4315. Погоджен Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст устаткування розподільчих нафтобаз 7-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією машиніста устаткування розподільчих нафтобаз 6 розряду не менше 1 року. У разі обслуговування електроустановки повинен мати допуск V групи з електробезпеки. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес приймання, зберігання і відпускання нафтопродуктів;
      - будову і правила технічної експлуатації устаткування, регулювальної апаратури і контрольно-вимірювальних приладів нафтобази, резервуарів різної конструкції, основні знання з гідравліки, механіки, теплотехніки, електротехніки;
      - слюсарну і ковальську справу;
      - схему технологічної обв'язки насосної, резервуарного парку, зливально-наливних естакад;
      - схему дистанційного керування насосної станції і електропривідної запірної арматури;
      - причини неполадок у роботі устаткування нафтобази, способи запобігання їм та їх усунення;
      - фізичні і хімічні властивості нафтопродуктів;
      - інструкцію з охорони праці по професії та видах робіт;
      - властивості шкідливих, небезпечних і отруйних речовин, які застосовуються при виконанні робіт, що пов'язані з професійними обов'язками.

1.4. Машиніст устаткування розподільчих нафтобаз 7-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст устаткування розподільчих нафтобаз 7-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст устаткування розподільчих нафтобаз 7-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст устаткування розподільчих нафтобаз 7-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує обладнанням нафтобаз, які здійснюють постачання (реалізацію) нафтопродуктів з потенційною річною потужністю постачання (реалізації) понад 130 тис.т.

2.2. Веде і регулює заданий режим роботи устаткування.

2.3. Обслуговує устаткування резервуарних парків, насосні станції, насоси, компресори, пересувні електростанції, двигуни внутрішнього згорання, електродвигуни, генератори, регулювальну апаратуру, котельні агрегати і котельне обладнання.

2.4. Здійснює керівництво і виконує роботи з профілактичного огляду, виявляє несправності, виконує поточний і капітальний ремонти, змащування, пуск і зупинку устаткування розподільчих нафтобаз.

2.5. Бере участь у розробленні поточних графіків ремонту і випробування устаткування, розробляє заходи з підвищення якості ремонтних робіт, поліпшення експлуатації устаткування, поточного обслуговування і збільшення міжремонтних термінів служби устаткування.

2.6. Бере участь у монтажі і демонтажі устаткування нафтобази.

2.7. Веде технічну документацію.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст устаткування розподільчих нафтобаз 7-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст устаткування розподільчих нафтобаз 7-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст устаткування розподільчих нафтобаз 7-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст устаткування розподільчих нафтобаз 7-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст устаткування розподільчих нафтобаз 7-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст устаткування розподільчих нафтобаз 7-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст устаткування розподільчих нафтобаз 7-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст устаткування розподільчих нафтобаз 7-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст устаткування розподільчих нафтобаз 7-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст устаткування розподільчих нафтобаз 7-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст устаткування розподільчих нафтобаз 7-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст устаткування розподільчих нафтобаз 7-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст устаткування розподільчих нафтобаз 7-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст устаткування розподільчих нафтобаз 7-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст устаткування розподільчих нафтобаз 7-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст устаткування розподільчих нафтобаз 7-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.