Інструкція для посади "Технік з експлуатації та ремонту спортивної техніки II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 85. Спортивна діяльність", що затверджен наказом Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту 17.10.2002 N 2264. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Технік з експлуатації та ремонту спортивної техніки II категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією техніка з експлуатації та ремонту спортивної техніки - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технічні характеристики, конструкторські особливості, режими роботи устаткування та правила його експлуатації;
      - правила та норми охорони праці.

1.4. Технік з експлуатації та ремонту спортивної техніки II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Технік з експлуатації та ремонту спортивної техніки II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Технік з експлуатації та ремонту спортивної техніки II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Технік з експлуатації та ремонту спортивної техніки II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде облік наявного обладнання.

2.2. Складає заявки на придбання матеріалів та запасних частин, необхідних для ремонту.

2.3. Організовує впровадження нових прогресивних методів ремонту і експлуатації та відновлення деталей, вузлів та механізмів.

2.4. Здійснює контроль за додержанням правил з безпечного ведення робіт, протипожежного захисту та виробничої санітарії.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Технік з експлуатації та ремонту спортивної техніки II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Технік з експлуатації та ремонту спортивної техніки II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Технік з експлуатації та ремонту спортивної техніки II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Технік з експлуатації та ремонту спортивної техніки II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Технік з експлуатації та ремонту спортивної техніки II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Технік з експлуатації та ремонту спортивної техніки II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Технік з експлуатації та ремонту спортивної техніки II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Технік з експлуатації та ремонту спортивної техніки II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Технік з експлуатації та ремонту спортивної техніки II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Технік з експлуатації та ремонту спортивної техніки II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Технік з експлуатації та ремонту спортивної техніки II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Технік з експлуатації та ремонту спортивної техніки II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Технік з експлуатації та ремонту спортивної техніки II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Технік з експлуатації та ремонту спортивної техніки II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Технік з експлуатації та ремонту спортивної техніки II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Технік з експлуатації та ремонту спортивної техніки II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.