Інструкція для посади "Технік з інвентаризації нерухомого майна", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Технік з інвентаризації нерухомого майна" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинні нормативно-методичні документи з питань технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, визначення їх технічного стану та вартості, організацію і технологію виробництва, правила внутрішнього розпорядку, охорони праці, експлуатацію геодезичних інструментів тощо.

1.4. Технік з інвентаризації нерухомого майна призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Технік з інвентаризації нерухомого майна підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Технік з інвентаризації нерухомого майна керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Технік з інвентаризації нерухомого майна під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Проводить технічну інвентаризацію нерухомого майна в містах, селищах міського типу та селах.

2.2. Обміряє та обстежує конструктивні елементи будинків, будівель та споруд.

2.3. Складає ескізи та абриси на земельні ділянки, будинки, будівлі, електричні мережі, водопроводи, каналізацію, централізоване теплопостачання.

2.4. Обміряє території парків, скверів, садів, вулиць, дворових та земельних ділянок і їх угідь.

2.5. Викреслює плани, визначає вартість нерухомого майна.

2.6. Вносить зміни в технічну документацію та готує повідомлення про зміни, виготовляє технічні паспорти.

2.7. Дотримується правил внутрішнього розпорядку, охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту.

2.8. Бере участь у звірянні вимірювальних інструментів (рулетки, мірної стрічки), а також у повірці геодезичних інструментів та приладів.

2.9. Систематично підвищує науково-технічний і професійний рівень, вносить пропозиції щодо поліпшення організації виробництва і праці створення найбільш комфортних умов для виконання робіт.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Технік з інвентаризації нерухомого майна має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Технік з інвентаризації нерухомого майна має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Технік з інвентаризації нерухомого майна має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Технік з інвентаризації нерухомого майна має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Технік з інвентаризації нерухомого майна має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Технік з інвентаризації нерухомого майна має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Технік з інвентаризації нерухомого майна має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Технік з інвентаризації нерухомого майна має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Технік з інвентаризації нерухомого майна має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Технік з інвентаризації нерухомого майна несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Технік з інвентаризації нерухомого майна несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Технік з інвентаризації нерухомого майна несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Технік з інвентаризації нерухомого майна несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Технік з інвентаризації нерухомого майна несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Технік з інвентаризації нерухомого майна несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Технік з інвентаризації нерухомого майна несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.