Інструкція для посади "Механік груповий перевантажувальних машин", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Механік груповий перевантажувальних машин" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр); для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, бакалавра - стаж роботи за професією, пов'язаною з експлуатацією та обслуговуванням перевантажувальних машин, - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - організацію технічного обслуговування та ремонту перевантажувальних машин, їх будову, призначення, конструктивні особливості та режими роботи;
      - правила технічної експлуатації перевантажувальних машин, положення про планово-запобіжний ремонт, інструкції та інші документи, що регламентують питання технічної експлуатації перевантажувальних машин;
      - норми постачання перевантажувальних машин паливом та електроенергією, мастильними та іншими матеріалами;
      - економіку, організацію праці та управління;
      - технологію організації вантажно-розвантажувальних робіт;
      - види та форми технічної документації, обліку і звітності, правила їх оформлення;
      - правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії та пожежної безпеки;
      - основи трудового законодавства;
      - сучасні засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку.

1.4. Механік груповий перевантажувальних машин призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Механік груповий перевантажувальних машин підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Механік груповий перевантажувальних машин керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Механік груповий перевантажувальних машин під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує технічне обслуговування та своєчасний ремонт групи перевантажувальних машин, їх ефективне використання на вантажно-розвантажувальних роботах.

2.2. Аналізує показники використання перевантажувальних машин, вивчає режими роботи машин, вузлів та деталей, виявляє причини передчасного спрацьовування деталей, розробляє заходи щодо підвищення довгочасної та надійної роботи перевантажувальних машин.

2.3. Розробляє плани та графіки ремонту перевантажувальних машин, здійснює контроль за ходом ремонту, бере участь у прийманні машин з ремонту та в їх випробуваннях.

2.4. Керує роботою персоналу, зайнятого технічним обслуговуванням та ремонтом групи перевантажувальних машин, складанням ремонтної документації, забезпечує безпечні умови праці.

2.5. Впроваджує нові прогресивні методи ремонту, вдосконалює організацію праці робітників з технічного обслуговування та ремонту перевантажувальних машин.

2.6. Складає заявки на забезпечення перевантажувальних машин змінними та запасними частинами, матеріалами, паливом, здійснює контроль за їх витратами.

2.7. Контролює додержання робітниками трудової та виробничої дисципліни, суворе додержання ними норм і правил з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.8. Вивчає передовий вітчизняний та зарубіжний досвід з технічного обслуговування та ремонту перевантажувальних робіт.

2.9. Веде встановлену документацію, облік та звітність.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Механік груповий перевантажувальних машин має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Механік груповий перевантажувальних машин має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Механік груповий перевантажувальних машин має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Механік груповий перевантажувальних машин має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Механік груповий перевантажувальних машин має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Механік груповий перевантажувальних машин має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Механік груповий перевантажувальних машин має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Механік груповий перевантажувальних машин має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Механік груповий перевантажувальних машин має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Механік груповий перевантажувальних машин несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Механік груповий перевантажувальних машин несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Механік груповий перевантажувальних машин несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Механік груповий перевантажувальних машин несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Механік груповий перевантажувальних машин несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Механік груповий перевантажувальних машин несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Механік груповий перевантажувальних машин несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.