Інструкція для посади "Механік груповий перевантажувальних машин", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Механік груповий перевантажувальних машин" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією механіка району (дільниці): для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження;
      - Статут про дисципліну працівників річкового транспорту, правила технічної експлуатації і ремонту перевантажувальних машин, їх будову, конструктивні особливості та режими роботи;
      - положення про планово-запобіжний ремонт;
      - норми постачання перевантажувальних машин паливом, електроенергією, мастильними та іншими матеріалами;
      - вигляд та форми технічної документації, обліку і звітності, правила їх оформлення;
      - основи економіки, організації праці та управління;
      - технологію й організацію виробництва перевантажувальних машин;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у цій галузі;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Механік груповий перевантажувальних машин призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Механік груповий перевантажувальних машин підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Механік груповий перевантажувальних машин керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Механік груповий перевантажувальних машин під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує технічне обслуговування і своєчасний ремонт закріпленої групи перевантажувальних машин, їх ефективне використання на перевантажувальних роботах.

2.2. Аналізує показники використання перевантажувальних машин, вузлів та деталей, розробляє заходи з підвищення довговічності та надійності роботи перевантажувальних машин.

2.3. Розробляє плани і графіки ремонту перевантажувальних машин, здійснює контроль за ходом ремонту, бере участь у прийманні машин з ремонту та їх випробуванні.

2.4. Упроваджує нові прогресивні методи ремонту, удосконалює організацію праці робітників з техобслуговування та ремонту перевантажувальних машин, забезпечує безпечні умови праці.

2.5. Сприяє розвитку винахідництва та раціоналізації, вивчає передовий вітчизняний та зарубіжний досвід технічного обслуговування і ремонту перевантажувальних машин.

2.6. Веде встановлену документацію, облік та звітність.

2.7. Складає заявки на постачання перевантажувальних машин змінними та запасними частинами, матеріалами, паливом, здійснює контроль за їх витрачанням.

2.8. Готує перевантажувальну техніку до технічного огляду, проводить оперативні огляди.

2.9. Проводить періодичну перевірку знань та систематичний інструктаж з портовими робітниками-механізаторами й контролює виконання ними правил технічної експлуатації перевантажувальних робіт.

2.10. Контролює додержання робітниками трудової та виробничої дисципліни, суворе додержання ними правил охорони праці, протипожежного захисту.

2.11. Керує роботою персоналу, зайнятого технічним обслуговуванням та ремонтом перевантажувальних машин.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Механік груповий перевантажувальних машин має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Механік груповий перевантажувальних машин має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Механік груповий перевантажувальних машин має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Механік груповий перевантажувальних машин має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Механік груповий перевантажувальних машин має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Механік груповий перевантажувальних машин має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Механік груповий перевантажувальних машин має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Механік груповий перевантажувальних машин має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Механік груповий перевантажувальних машин має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Механік груповий перевантажувальних машин несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Механік груповий перевантажувальних машин несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Механік груповий перевантажувальних машин несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Механік груповий перевантажувальних машин несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Механік груповий перевантажувальних машин несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Механік груповий перевантажувальних машин несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Механік груповий перевантажувальних машин несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.