Інструкція для посади "Контролер ковальсько-пресових робіт 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер ковальсько-пресових робіт 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера ковальсько-пресових робіт 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технічні умови та державні стандарти на приймання поковок середньої складності: призначення виробів, які приймає, способи їх випробувань та перевірки;
      - методи технічного контролю поковок;
      - будову простих та середньої складності контрольно-вимірювальних інструментів;
      - основні види ковальського оброблення;
      - устаткування, яке застосовується для виготовлення деталей, які контролює;
      - температурний режим нагрівання металу різних марок;
      - правила користування термоелектричними приладами для визначення температури нагрівання заготовок;
      - допуски та посадки;
      - припуски на всі види оброблення заготовок, які приймає;
      - механічні властивості металів, які оброблюються на дільниці, що обслуговує.

1.4. Контролер ковальсько-пресових робіт 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер ковальсько-пресових робіт 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер ковальсько-пресових робіт 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер ковальсько-пресових робіт 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Контролює та приймає заготовки та штамповки середньої складності з чорних та кольорових металів.

2.2. Перевіряє деталі контрольно-вимірювальними приладами та інструментами в холодному та гарячому стані за кресленнями, ескізами та шаблонами.

2.3. Контролює згинання металу та деталей прямокутного та косокутного перерізу.

2.4. Контролює в процесі кування простий інструмент та прості і середньої складності пружини.

2.5. Перевіряє геометричні (лінійні та об'ємні) розміри поковок на робочих місцях.

2.6. Відбирає зразки матеріалів для проведення хімічного аналізу, механічних та металографічних випробувань під керівництвом контролера вищої кваліфікації.

2.7. Веде облік та звітність прийнятої та забракованої продукції.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер ковальсько-пресових робіт 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер ковальсько-пресових робіт 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер ковальсько-пресових робіт 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер ковальсько-пресових робіт 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер ковальсько-пресових робіт 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер ковальсько-пресових робіт 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер ковальсько-пресових робіт 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер ковальсько-пресових робіт 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер ковальсько-пресових робіт 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер ковальсько-пресових робіт 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер ковальсько-пресових робіт 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер ковальсько-пресових робіт 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер ковальсько-пресових робіт 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер ковальсько-пресових робіт 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер ковальсько-пресових робіт 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер ковальсько-пресових робіт 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Контроль і приймання: Втулки, кришки сальників.

5.2. Вали ступінчасті та з фланцями масою до 500 кг.

5.3. Вали гладкі діаметром понад 100 до 200 мм, довжиною понад 1000 до 3000 мм.

5.4. Замки завалочних машин.

5.5. Диски, важілі та кільця.

5.6. Гаки кранові підіймальні однорогі.

5.7. Муфти з'єднувальні діаметром понад 200 мм.

5.8. Плоскогубці, круглогубці, гострозубці.

5.9. Пружини різних перерізів та розмірів.

5.10. Пуансони і матриці середніх розмірів.

5.11. Струбцини.

5.12. Фурми шлакових доменних печей.

5.13. Шатуни всіх типів масою до 100 кг.

5.14. Шестірні діаметром до 800 мм.