Інструкція для посади "Контролер ковальсько-пресових робіт 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер ковальсько-пресових робіт 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера ковальсько-пресових робіт 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технічні умови та державні стандарти з приймання складних штамповок, поковок і пружин;
      - будову, призначення та умови застосування складного контрольно-вимірювального інструменту;
      - види браку в ковальсько-штампувальних цехах;
      - причини браку, які залежать від вихідного матеріалу, під час штампування, кування та нагрівання заготовок;
      - технологічні процеси згинання, кування, штампування, правки виробів та навивання пружин;
      - властивості металів різних марок;
      - припуски на механічне оброблення;
      - методи запобігання браку;
      - систему допусків і посадок.

1.4. Контролер ковальсько-пресових робіт 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер ковальсько-пресових робіт 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер ковальсько-пресових робіт 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер ковальсько-пресових робіт 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Контролює та приймає за кресленнями, шаблонами та технічними умовами складні поковки та штамповки з металів різних марок, які виготовляються вільним куванням, штампуванням тощо.

2.2. Контролює в процесі кування інструмент середньої складності та навивання складних пружин.

2.3. Перевіряє кутові величини паралельності, перпендикулярності та перевіряє жолоблення площин різними прийомами (биття по поверхні під час обертання) та вимірювальними інструментами (глибиномірами, кутомірами тощо).

2.4. Перевіряє відповідність деталей, які виробляє, державним стандартам та технічним умовам.

2.5. Періодично перевіряє додержання температурних режимів кування та штампування.

2.6. Відбирає зразки матеріалів для проведення аналізів та випробувань.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер ковальсько-пресових робіт 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер ковальсько-пресових робіт 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер ковальсько-пресових робіт 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер ковальсько-пресових робіт 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер ковальсько-пресових робіт 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер ковальсько-пресових робіт 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер ковальсько-пресових робіт 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер ковальсько-пресових робіт 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер ковальсько-пресових робіт 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер ковальсько-пресових робіт 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер ковальсько-пресових робіт 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер ковальсько-пресових робіт 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер ковальсько-пресових робіт 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер ковальсько-пресових робіт 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер ковальсько-пресових робіт 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер ковальсько-пресових робіт 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Контроль та приймання: Вали гладкі діаметром понад 200 мм, довжиною понад 3000 мм.

5.2. Вали колінчасті з кількістю колін до двох.

5.3. Вали ступінчасті з фланцями масою понад 500 кг.

5.4. Гачки для розведення країв ран, дзеркала для серця, долота хірургічні.

5.5. Ексцентрики шатунів.

5.6. Колеса ходові привідні.

5.7. Листи корінні ресор довжиною до 2000 мм та ресори.

5.8. Проводка прокатних станів.

5.9. Ригелі коксових печей.

5.10. Різці круглі, різьбові - контроль під час кування.

5.11. Важілі складної конфігурації суцільноковані.

5.12. Фрези кінцеві, циліндричні, шпонкові, кутові - контроль під час кування.

5.13. Шатуни двигунів всіх типів масою понад 100 кг.

5.14. Шестірні діаметром понад 800 мм.