Інструкція для посади "Машиніст на молотах, пресах та маніпуляторах 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Машиніст на молотах, пресах та маніпуляторах 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста на молотах, пресах та маніпуляторах 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову і схему керування молотів, пресів, маніпуляторів, допоміжних агрегатів та механізмів, які обслуговує;
      - температурний режим кування сталей різних марок і кольорових металів;
      - схему подачі свіжої та відведення відпрацьованої пари;
      - сорти масел, які застосовує;
      - правила завантаження заготовок і зливків в піч та вивантаження їх з печі.

1.4. Машиніст на молотах, пресах та маніпуляторах 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Машиніст на молотах, пресах та маніпуляторах 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Машиніст на молотах, пресах та маніпуляторах 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Машиніст на молотах, пресах та маніпуляторах 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує пароповітряними і пневматичними кувальними молотами з масою падаючих частин понад 1,5 до 3 т, парогідравлічними, гідравлічними пресами зусиллям понад 8 до 20 МН (понад 800 до 2000 тс) та маніпуляторами, які їх обслуговують.

2.2. Готує молот, прес, маніпулятор та допоміжні пристрої до роботи.

2.3. Керує молотами, пресами та маніпуляторами під час кування різних легованих сталей і сплавів.

2.4. Бере участь в середньому ремонті молота, преса, маніпулятора.

2.5. Набиває сальники.

2.6. Заміняє бойки, валики, болти.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Машиніст на молотах, пресах та маніпуляторах 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Машиніст на молотах, пресах та маніпуляторах 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Машиніст на молотах, пресах та маніпуляторах 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Машиніст на молотах, пресах та маніпуляторах 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Машиніст на молотах, пресах та маніпуляторах 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Машиніст на молотах, пресах та маніпуляторах 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Машиніст на молотах, пресах та маніпуляторах 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Машиніст на молотах, пресах та маніпуляторах 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Машиніст на молотах, пресах та маніпуляторах 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Машиніст на молотах, пресах та маніпуляторах 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Машиніст на молотах, пресах та маніпуляторах 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Машиніст на молотах, пресах та маніпуляторах 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Машиніст на молотах, пресах та маніпуляторах 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Машиніст на молотах, пресах та маніпуляторах 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Машиніст на молотах, пресах та маніпуляторах 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Машиніст на молотах, пресах та маніпуляторах 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.