• Як правильно скласти посадову інструкцію?
  • Електронне управління посадовими інструкціями
Інструкція для посади "Електромеханік з обслуговування світлотехнічного устаткування систем забезпечення польотів 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромеханік з обслуговування світлотехнічного устаткування систем забезпечення польотів 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромеханіка з обслуговування світлотехнічного устаткування систем забезпечення польотів 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи електротехніки, телемеханіки та електроніки;
      - конструктивну будову та призначення регуляторів яскравості, схем телекерування та автоматичного регулювання яскравості вогнів, схем автоматичного включення резервного електроживлення;
      - будову та принцип роботи складних реле, еталонних приладів і приладів електронної системи;
      - правила обслуговування і налагодження електронних та електроімпульсних установок.

1.4. Електромеханік з обслуговування світлотехнічного устаткування систем забезпечення польотів 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромеханік з обслуговування світлотехнічного устаткування систем забезпечення польотів 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромеханік з обслуговування світлотехнічного устаткування систем забезпечення польотів 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромеханік з обслуговування світлотехнічного устаткування систем забезпечення польотів 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обслуговує світлотехнічне устаткування систем посадки з вогнями високої інтенсивності.

2.2. Обслуговує та налагоджує світлотехнічну апаратуру, застосовувану у світлотехнічних системах посадки літаків, а також електронні та електронно-імпульсні установки.

2.3. Обслуговує, налагоджує та регулює тиристорні регулятори яскравості (у т.ч.

2.4. у системах ОМИ), апаратуру автоматизованою за III ступенем дизель-генераторів.

2.5. Обслуговує регулятори яскравості, схеми автоматичного регулювання яскравості дистанційного керування вогнями світлотехнічних систем посадок.

2.6. Обслуговує, налагоджує та регулює схеми автоматичного включення резервного електроживлення об'єктів радіосвітлотехнічного забезпечення польотів літаків, електричні, еталонні та електронні прилади.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромеханік з обслуговування світлотехнічного устаткування систем забезпечення польотів 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромеханік з обслуговування світлотехнічного устаткування систем забезпечення польотів 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромеханік з обслуговування світлотехнічного устаткування систем забезпечення польотів 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромеханік з обслуговування світлотехнічного устаткування систем забезпечення польотів 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромеханік з обслуговування світлотехнічного устаткування систем забезпечення польотів 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромеханік з обслуговування світлотехнічного устаткування систем забезпечення польотів 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромеханік з обслуговування світлотехнічного устаткування систем забезпечення польотів 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромеханік з обслуговування світлотехнічного устаткування систем забезпечення польотів 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромеханік з обслуговування світлотехнічного устаткування систем забезпечення польотів 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромеханік з обслуговування світлотехнічного устаткування систем забезпечення польотів 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромеханік з обслуговування світлотехнічного устаткування систем забезпечення польотів 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромеханік з обслуговування світлотехнічного устаткування систем забезпечення польотів 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромеханік з обслуговування світлотехнічного устаткування систем забезпечення польотів 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромеханік з обслуговування світлотехнічного устаткування систем забезпечення польотів 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромеханік з обслуговування світлотехнічного устаткування систем забезпечення польотів 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромеханік з обслуговування світлотехнічного устаткування систем забезпечення польотів 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.