• Як правильно скласти посадову інструкцію?
  • Електронне управління посадовими інструкціями
Інструкція для посади "Електромеханік з обслуговування світлотехнічного устаткування систем забезпечення польотів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Електромеханік з обслуговування світлотехнічного устаткування систем забезпечення польотів 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. Професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромеханіка з обслуговування світлотехнічного устаткування систем забезпечення польотів 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - схеми розміщення і підключення до електромереж вогнів світлотехнічних систем малої інтенсивності, що мають устаткування для регулювання сили випромінюючого світла;
      - основні закони з електротехніки і світлотехніки;
      - принцип дії регулятора яскравості;
      - схему автоматичного регулювання яскравості вогнів систем;
      - будову, принцип роботи і призначення електроапаратів, що входять у систему;
      - методи проведення випробувань електроапаратури і кабельних мереж;
      - повну електричну схему дільниці, що обслуговується;
      - правила обслуговування і налагодження складних електроприладів та апаратів світлотехнічних систем посадки літаків, а також приладів автоматичного регулювання яскравості.

1.4. Електромеханік з обслуговування світлотехнічного устаткування систем забезпечення польотів 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Електромеханік з обслуговування світлотехнічного устаткування систем забезпечення польотів 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Електромеханік з обслуговування світлотехнічного устаткування систем забезпечення польотів 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Електромеханік з обслуговування світлотехнічного устаткування систем забезпечення польотів 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Обслуговує світлотехнічне устаткування систем посадки з вогнями малої інтенсивності, що мають устаткування для регулювання сили випромінюючого світла.

2.2. Обслуговує та налагоджує світлотехнічну та електротехнічну апаратуру, застосовувану у світлотехнічних системах посадки.

2.3. Обслуговує, налагоджує та регулює магнітні регулятори яскравості та апаратуру автоматизованих резервних дизель-генераторів, схеми автоматичного регулювання яскравості, дистанційного керування вогнями світлотехнічних систем посадки.

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Електромеханік з обслуговування світлотехнічного устаткування систем забезпечення польотів 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Електромеханік з обслуговування світлотехнічного устаткування систем забезпечення польотів 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Електромеханік з обслуговування світлотехнічного устаткування систем забезпечення польотів 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Електромеханік з обслуговування світлотехнічного устаткування систем забезпечення польотів 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Електромеханік з обслуговування світлотехнічного устаткування систем забезпечення польотів 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Електромеханік з обслуговування світлотехнічного устаткування систем забезпечення польотів 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Електромеханік з обслуговування світлотехнічного устаткування систем забезпечення польотів 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Електромеханік з обслуговування світлотехнічного устаткування систем забезпечення польотів 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Електромеханік з обслуговування світлотехнічного устаткування систем забезпечення польотів 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Електромеханік з обслуговування світлотехнічного устаткування систем забезпечення польотів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Електромеханік з обслуговування світлотехнічного устаткування систем забезпечення польотів 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Електромеханік з обслуговування світлотехнічного устаткування систем забезпечення польотів 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Електромеханік з обслуговування світлотехнічного устаткування систем забезпечення польотів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Електромеханік з обслуговування світлотехнічного устаткування систем забезпечення польотів 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Електромеханік з обслуговування світлотехнічного устаткування систем забезпечення польотів 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Електромеханік з обслуговування світлотехнічного устаткування систем забезпечення польотів 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.