Інструкція для посади "Монтажник позитива I категорія", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Монтажник позитива I категорія" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією монтажника позитива II категорії - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію запису і перезапису звуку;
      - монтаж зображення і фонограми;
      - технологію кіновиробництва;
      - технічні прийоми з усього технологічного комплексу робіт під час монтажу всіх видів фільмів (широкоформатних, панорамних, стереоскопічних);
      - правила трудового розпорядку;
      - правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Монтажник позитива I категорія призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Монтажник позитива I категорія підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Монтажник позитива I категорія керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Монтажник позитива I категорія під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Монтує музичні та шумові фонограми до перезапису для звичайних і стереофонічних фільмів і передач.

2.2. Відбирає матеріал для здавання до фільмотеки і фонотеки.

2.3. Монтує під керівництвом кінорежисера чи монтажера окремі епізоди або фрагменти.

2.4. Проводить роботи як монтажник позитива не менше, ніж у п'яти умовних повнометражних фільмах.

2.5. Самостійно монтує короткометражні фільми.

2.6. Самостійно виконує роботи з перемонтажу дубльованих фільмів.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Монтажник позитива I категорія має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Монтажник позитива I категорія має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Монтажник позитива I категорія має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Монтажник позитива I категорія має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Монтажник позитива I категорія має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Монтажник позитива I категорія має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Монтажник позитива I категорія має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Монтажник позитива I категорія має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Монтажник позитива I категорія має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Монтажник позитива I категорія несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Монтажник позитива I категорія несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Монтажник позитива I категорія несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Монтажник позитива I категорія несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Монтажник позитива I категорія несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Монтажник позитива I категорія несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Монтажник позитива I категорія несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.