Інструкція для посади "Монтажник позитива II категорія", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Монтажник позитива II категорія" відноситься до категорії "Технічні службовці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією монтажника позитива III категорії - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - режисерський сценарій;
      - техніку монтажу фільму;
      - загальне уявлення про технологію обробки плівки;
      - правила експлуатації звукомонтажної апаратури;
      - основи технології виробництва фільму;
      - монтажні процеси дублювання;
      - техніку ведення матеріалу по фільму (оформлення, збереження, систематизація та ін.);
      - збирання матеріалу по фільму в сценарному порядку для монтажу;
      - правила трудового розпорядку;
      - правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Монтажник позитива II категорія призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Монтажник позитива II категорія підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Монтажник позитива II категорія керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Монтажник позитива II категорія під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Підготовлює матеріал до мовного, музичного і шумового озвучення (розрізує зображення на кільця, підготовлює ракорди, склеює кільця з ракордами).

2.2. Розрізує на кільця всю картину за монтажними аркушами при дублюванні фільму.

2.3. Робить синхронну розмітку підібраних кілець.

2.4. Синхронізує мовне, шумове і музичне озвучення на звукомонтажному апараті.

2.5. Складає паспорти для монтажу негатива зображення і фонограм.

2.6. Підготовлює частини фільму до перезапису (підготовлює спеціальні синхронні ракорди і виписує для звукооператора схеми розміщення звуку на плівках).

2.7. Перевіряє магнітну плівку після розмітки.

2.8. Підготовлює магнітну плівку з ракордами для масового друку.

2.9. Підготовлює зображення для зйомки на рірпроекції і комбінованих планів (відбирає фони, робить розмітку шторок, напливів і затемнень).

2.10. Монтує рекламний фільм до повнометражного фільму під керівництвом кінорежисера.

2.11. Проводить роботи як монтажник позитива не менше, ніж у чотирьох умовних повнометражних фільмах.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Монтажник позитива II категорія має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Монтажник позитива II категорія має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Монтажник позитива II категорія має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Монтажник позитива II категорія має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Монтажник позитива II категорія має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Монтажник позитива II категорія має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Монтажник позитива II категорія має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Монтажник позитива II категорія має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Монтажник позитива II категорія має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Монтажник позитива II категорія несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Монтажник позитива II категорія несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Монтажник позитива II категорія несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Монтажник позитива II категорія несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Монтажник позитива II категорія несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Монтажник позитива II категорія несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Монтажник позитива II категорія несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.