Інструкція для посади "Кінооператор комбінованих зйомок I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Кінооператор комбінованих зйомок I категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) та підвищення кваліфікації; для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, бакалавра - стаж роботи за професією кінооператора комбінованих зйомок II категорії - не менше 2 років, творчі здібності, вміння самостійно вирішувати виробничо-технічні завдання кінозйомки, виконання великого обсягу комбінованих зйомок не менше, ніж у 2 повнометражних художніх фільмах з відмінною оцінкою роботи; або здійснення зйомок комбінованих кадрів в документальних чи науково-пізнавальних фільмах у кількості не менше 1000 корисних метрів з відмінною оцінкою роботи; або здійснення спеціальних видів зйомок у кількості не менше 800 корисних метрів з відмінною оцінкою роботи; або стаж роботи кінооператора із зйомок написів чи трюкового друку - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - теорію і практику кінооператорського мистецтва;
      - історію образотворчого мистецтва;
      - історію національного і світового кінематографа;
      - технологію фільмовиробництва;
      - методи кіноосвітлення і кінокомпозиції, всі види комбінованих і спеціальних кінозйомок;
      - кольорознавство, експонометрію;
      - технологію обробки плівки;
      - основні типи кінознімальної апаратури;
      - засоби операторського транспорту, допоміжну техніку;
      - чинні державні стандарти і технічні умови;
      - найновітніші досягнення національної і світової кінотехніки;
      - правила експлуатації, транспортування і збереження кінознімальної апаратури і оптики, правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Кінооператор комбінованих зйомок I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Кінооператор комбінованих зйомок I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Кінооператор комбінованих зйомок I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Кінооператор комбінованих зйомок I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює комбіновані зйомки у відповідності із загальним творчим задумом і зображальним вирішенням фільму.

2.2. Визначає спільно з режисером-постановником, кінооператором-постановником, художником-постановником і художником з комбінованих зйомок зображальне вирішення, методи і технологію зйомки комбінованих кадрів.

2.3. У разі потреби бере участь в роботі по літературному сценарію в частині його втілення у кінематографічних образах, вивчає місця подій і можливих зйомок.

2.4. Бере участь у розробці ескізів комбінованих кадрів, календарно-постановницького плану і кошторису по розділу комбінованих зйомок.

2.5. Здійснює зйомку комбінованих кадрів фільму, забезпечує їх художню і технічну якість і строки виконання.

2.6. Бере участь у здаванні готової кінокартини технічній комісії кіностудії.

2.7. Вивчає і впроваджує передові методи комбінованих зйомок національного і світового кінематографа.

2.8. Контролює роботу світлоустановників і проявку негативних фільмоматеріалів.

2.9. Забезпечує своєчасне здавання вихідних матеріалів.

2.10. Визначає у випадках роботи в цеху комбінованих зйомок (на дільницях написів чи трюкового друку) спільно з провідними працівниками знімальної групи зображальну форму титрів, написів чи кадрів, що здійснюються способом трюкового друку, а також методи і технологію їх виконання.

2.11. Бере участь у розробці постановницького проекту фільму з цих видів робіт, у відборі, підготовці і зйомці відповідних матеріалів і заготовок.

2.12. Проводить зйомки написів, вступних титрів і всі види трюкового друку.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Кінооператор комбінованих зйомок I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Кінооператор комбінованих зйомок I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Кінооператор комбінованих зйомок I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Кінооператор комбінованих зйомок I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Кінооператор комбінованих зйомок I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Кінооператор комбінованих зйомок I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Кінооператор комбінованих зйомок I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Кінооператор комбінованих зйомок I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Кінооператор комбінованих зйомок I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Кінооператор комбінованих зйомок I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Кінооператор комбінованих зйомок I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Кінооператор комбінованих зйомок I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Кінооператор комбінованих зйомок I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Кінооператор комбінованих зйомок I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Кінооператор комбінованих зйомок I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Кінооператор комбінованих зйомок I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.