Інструкція для посади "Контролер верстатних та слюсарних робіт 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер верстатних та слюсарних робіт 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера верстатних та слюсарних робіт 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію складальних робіт, технічні умови на приймання деталей та проведення випробувань вузлів і конструкцій середньої складності після слюсарно-складальних операцій, механічного та слюсарного оброблення;
      - методи перевірки прямолінійних поверхонь оптичними приладами, лекалами, шаблонами за допомогою водяного дзеркала, струною, мікроскопом та індикатором;
      - призначення та умови застосування складного контрольно-вимірювального інструменту;
      - будову збірних кондукторів, приладів, випробувальної апаратури і стендів;
      - технічні вимоги до основних матеріалів та напівфабрикатів, які надходять на дільницю, що обслуговує;
      - будову пристроїв для підіймання та переміщення деталей під час складання (поворотні та мостові крани, пневматичні підйомники, блоки тощо);
      - допуски і посадки, ступені точності, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення).

1.4. Контролер верстатних та слюсарних робіт 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер верстатних та слюсарних робіт 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер верстатних та слюсарних робіт 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер верстатних та слюсарних робіт 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Контролює і приймає деталі середньої складності після механічного і слюсарного оброблення та вузлів конструкцій і робочих механізмів після складальних операцій згідно з кресленнями та технічними умовами.

2.2. Проводить випробування відповідальних вузлів, конструкцій і частин машин із застосуванням складальних кондукторів і універсальних пристроїв: плит, призм, косинців, струбцин, домкратів.

2.3. Перевіряє та випробовує окремі агрегати на стендах за допомогою необхідних контрольно-вимірювальних приладів.

2.4. Класифікує брак на дільниці, яку обслуговує, за видами, установлює причини його виникнення та своєчасно вживає заходів щодо його усунення.

2.5. Веде журнал випробувань, обліку та звітності з якості та кількості на прийняту та забраковану продукції.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер верстатних та слюсарних робіт 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер верстатних та слюсарних робіт 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер верстатних та слюсарних робіт 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер верстатних та слюсарних робіт 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер верстатних та слюсарних робіт 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер верстатних та слюсарних робіт 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер верстатних та слюсарних робіт 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер верстатних та слюсарних робіт 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер верстатних та слюсарних робіт 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер верстатних та слюсарних робіт 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер верстатних та слюсарних робіт 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер верстатних та слюсарних робіт 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер верстатних та слюсарних робіт 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер верстатних та слюсарних робіт 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер верстатних та слюсарних робіт 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер верстатних та слюсарних робіт 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Баки водяні, двері, дахи і рами пасажирських вагонів, площадки перехідні, труби опалення - контроль складання.

5.2. Барабани кранів, підіймальних машин та екскаваторів - контроль остаточного оброблення.

5.3. Бігуни землеробок та глином'ялок - контроль після капітального ремонту.

5.4. Блоки циліндрів двигунів внутрішнього згорання - контроль опресування гідравлічним тиском перед остаточним складанням.

5.5. Вали редукторів та упорних підшипників для турбін потужністю понад 25000 кВт - контроль попереднього оброблення та оброблення під шліфування.

5.6. Вали розподільні - контроль після остаточного оброблення.

5.7. Верстати токарні - контроль окремих вузлів після ремонту і складання.

5.8. Вузли регулювання турбонасосів, редукційний клапан, редуктор швидкості - перевірка зазорів.

5.9. Гвинти з однозахідною та двозахідною гострокутною і прямокутною різьбою - контроль повного токарного оброблення.

5.10. Деталі шарико- і роликопідшипників - контроль при складанні.

5.11. Домкрати гвинтові - контроль після токарного оброблення.

5.12. Кільця і пальці поршневі - контроль після механічного оброблення.

5.13. Ковадла зуботехнічні - приймання і контроль після токарного оброблення.

5.14. Колісні пари вагонні - контроль чистового обточування по колу катання.

5.15. Кондуктори, копіри - контроль.

5.16. Матриці - контроль після шліфування.

5.17. Металоконструкції доменної печі і крана - приймання.

5.18. Осі - перевірка биття, паралельності, співвісності, перпендикулярності.

5.19. Патрони трикулачкові - контроль після фрезерування.

5.20. Плашки круглі - контроль після шліфування та розточування.

5.21. Плити фундаментні - контроль після стругання.

5.22. Турбіни парові одноциліндрові - перевірка на стенді.

5.23. Фрези тристоронні дискові, торцеві - контроль після механічного оброблення.

5.24. Шестірні циліндричні - контроль після токарного оброблення.

5.25. Шестірні циліндричні з зовнішніми зубами та шліцьовими отворами - контроль після механічного оброблення.

5.26. Штампи вирубні комбіновані - контроль після механічного оброблення.