Інструкція для посади "Контролер верстатних та слюсарних робіт 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Контролер верстатних та слюсарних робіт 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією контролера верстатних та слюсарних робіт 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - види механічного оброблення деталей;
      - технічні умови з приймання складних деталей, складання та випробування складних вузлів;
      - правила розрахунку координатних точок, які необхідні для замірів під час приймання деталей;
      - будову складних контрольно-вимірювальних інструментів, приладів та випробувальної апаратури;
      - розміри допусків для деталей, які надходять на складання;
      - дефекти складання;
      - систему допусків і посадок, квалітети і параметри шорсткості (класи точності і чистоти оброблення), ступені точності;
      - правила і прийоми розмічання складних деталей.

1.4. Контролер верстатних та слюсарних робіт 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Контролер верстатних та слюсарних робіт 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Контролер верстатних та слюсарних робіт 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Контролер верстатних та слюсарних робіт 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Контролює та приймає складні деталі після механічного і слюсарного оброблення, а також вузли, комплекти та окремі конструкції після остаточного складання з перевіркою точності виготовлення і складання з застосуванням різного універсального контрольно-вимірювального інструменту та приладів.

2.2. Перевіряє граничний вимірювальний та різальний інструмент складного профілю.

2.3. Перевіряє граничний вимірювальний та різальний інструмент складного профілю.

2.4. Перевіряє взаємне положення деталей, які сполучаються, прилягання поверхонь та безшумну роботу механізмів.

2.5. Веде облік та звітність з прийнятої продукції.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Контролер верстатних та слюсарних робіт 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Контролер верстатних та слюсарних робіт 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Контролер верстатних та слюсарних робіт 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Контролер верстатних та слюсарних робіт 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Контролер верстатних та слюсарних робіт 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Контролер верстатних та слюсарних робіт 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Контролер верстатних та слюсарних робіт 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Контролер верстатних та слюсарних робіт 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Контролер верстатних та слюсарних робіт 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Контролер верстатних та слюсарних робіт 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Контролер верстатних та слюсарних робіт 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Контролер верстатних та слюсарних робіт 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Контролер верстатних та слюсарних робіт 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Контролер верстатних та слюсарних робіт 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Контролер верстатних та слюсарних робіт 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Контролер верстатних та слюсарних робіт 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Вали колінчасті - контроль наявності тріщин, волосовин за допомогою магнітного дефектоскопу.

5.2. Вали упорні - контроль після шліфування.

5.3. Верстати ткацькі - контроль складання.

5.4. Вкладиші - контроль після розточування та складання паспорта.

5.5. Газогенератори - контроль складання.

5.6. Гвинти ходові довжиною до 4000 мм з чотиризахідною різьбою - контроль.

5.7. Двигуни внутрішнього згоряння потужністю до 1472 кВт (2000 к.с.) - контроль загального складання.

5.8. Золотники всіх видів - контроль після токарної, розточувальної та шліфувальної операції.

5.9. З'єднання шліцьових валів і шестерень - контроль.

5.10. Картери - перевірка кутових та лінійних величин.

5.11. Клапани турбін - контроль складання та випробувань на стенді.

5.12. Колони гідравлічних пресів довжиною до 12000 мм - контроль чистового оброблення, полірування та нарізання упорної різьби.

5.13. Машина фальцювальна однозгинальна - контроль, випробування та приймання.

5.14. Підшипники металорізальних верстатів - контроль.

5.15. Поршні - контроль складання з притиранням.

5.16. Преси і молоти електричні, парові та гідравлічні - контроль складання і монтажу.

5.17. Пристрої універсальні складальні - контроль після складання.

5.18. Пуансони - контроль оброблення за шаблоном.

5.19. Ротори і статори - контроль після токарного оброблення.

5.20. Роульси - контроль після токарної і слюсарної операції, випробування.

5.21. Трійники і четверники - контроль після токарного оброблення.

5.22. Турбіни, турбонасоси - перевірка центрування та випробування на стенді.

5.23. Упори - контроль після фрезерування.

5.24. Фрези набірні, зенкери комбіновані, фрези різьбові, радіусні, модульні - контроль.

5.25. Фундаменти допоміжних механізмів, які установлені на настил - перевірка установлення, заміряння координат, складання ескізів.

5.26. Шестірні та блоки шестерень - перевірка міжцентрової відстані та плавності зачеплень на універсальних пристроях.

5.27. Шестірні конічні з гвинтовим зубом - контроль.