Інструкція для посади "Налагоджувальник автоматичних ліній і агрегатних верстатів 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Налагоджувальник автоматичних ліній і агрегатних верстатів 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією налагоджувальника автоматичних ліній і агрегатних верстатів 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструкцію багатосторонніх багатопозиційних, багатосупортних, багатошпиндельних агрегатних верстатів та механізмів автоматичної лінії;
      - правила перевірки агрегатних верстатів на точність оброблення;
      - способи виявлення та усунення неполадок в роботі верстатів;
      - способи установлення, кріплення і вивірення особливо складних деталей та необхідні для цього універсальні і спеціальні пристрої;
      - правила визначення режимів різання за довідниками і паспортом верстатів;
      - основи теорії різання металів у межах роботи, яку виконує.

1.4. Налагоджувальник автоматичних ліній і агрегатних верстатів 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Налагоджувальник автоматичних ліній і агрегатних верстатів 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Налагоджувальник автоматичних ліній і агрегатних верстатів 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Налагоджувальник автоматичних ліній і агрегатних верстатів 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Налагоджує багатосторонні, багатопозиційні, багатосупортні, багатошпиндельні агрегатні верстати з довільним або зв'язаним для кожного супорта циклом подач для оброблення особливо складних, великих та відповідальних деталей.

2.2. Налагоджує вакуумні насоси та насоси прокачування.

2.3. Виконує особливо складні розрахунки, пов'язані з налагодженням верстатів, які обслуговує.

2.4. Налагоджує верстати, контрольні автомати та транспортні пристрої автоматичної лінії на повний цикл оброблення (свердління, фрезерування, точіння тощо) складних та великогабаритних деталей (блоки циліндрів двигунів, корпуси, картери, коробки передач) з великою кількістю переходів і операцій.

2.5. Забезпечує безперебійну роботу автоматичної лінії.

2.6. Підналагоджує і регулює устаткування і механізми автоматичної лінії в процесі роботи.

2.7. Налагоджує і регулює маніпулятори (роботи) з програмним керуванням.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Налагоджувальник автоматичних ліній і агрегатних верстатів 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Налагоджувальник автоматичних ліній і агрегатних верстатів 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Налагоджувальник автоматичних ліній і агрегатних верстатів 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Налагоджувальник автоматичних ліній і агрегатних верстатів 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Налагоджувальник автоматичних ліній і агрегатних верстатів 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Налагоджувальник автоматичних ліній і агрегатних верстатів 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Налагоджувальник автоматичних ліній і агрегатних верстатів 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Налагоджувальник автоматичних ліній і агрегатних верстатів 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Налагоджувальник автоматичних ліній і агрегатних верстатів 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Налагоджувальник автоматичних ліній і агрегатних верстатів 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Налагоджувальник автоматичних ліній і агрегатних верстатів 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Налагоджувальник автоматичних ліній і агрегатних верстатів 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Налагоджувальник автоматичних ліній і агрегатних верстатів 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Налагоджувальник автоматичних ліній і агрегатних верстатів 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Налагоджувальник автоматичних ліній і агрегатних верстатів 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Налагоджувальник автоматичних ліній і агрегатних верстатів 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.