Інструкція для посади "Налагоджувальник автоматичних ліній і агрегатних верстатів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Налагоджувальник автоматичних ліній і агрегатних верстатів 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи або професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією налагоджувальника автоматичних ліній і агрегатних верстатів 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - кінематичні схеми і правила перевірки на точність оброблення односторонніх та двосторонніх, багатосупортних, багатошпиндельних та інших складних агрегатних і спеціальних верстатів;
      - взаємодію механізмів автоматичної лінії;
      - конструктивні особливості універсальних і спеціальних пристроїв, оснастки;
      - правила настроювання і регулювання контрольно-вимірювальних інструментів та приладів;
      - правила розрахунку шестерень, ексцентриків, копірів і кулачків;
      - геометрію, правила термооброблення, заточування і доведення нормального і спеціального різального інструменту;
      - будову різних промислових маніпуляторів.

1.4. Налагоджувальник автоматичних ліній і агрегатних верстатів 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Налагоджувальник автоматичних ліній і агрегатних верстатів 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Налагоджувальник автоматичних ліній і агрегатних верстатів 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Налагоджувальник автоматичних ліній і агрегатних верстатів 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Налагоджує двосторонні, багатосупортні, багатошпиндельні агрегатні верстати з довільним або зв'язаним для кожного супорта циклом подач, з круговим поворотним столом для оброблення великих складних та відповідальних деталей або за кільцевим столом для оброблення невеликих складних і відповідальних деталей.

2.2. Налагоджує електроімпульсні, електроіскрові та ультразвукові верстати і установки різних типів і потужності, електрохімічні верстати різних типів і потужності з усуненням несправностей в механічній і електричній частинах.

2.3. Виконує складні розрахунки, пов'язані з налагодженням верстата.

2.4. Налагоджує верстати, контрольні автомати та транспортні пристрої на повний цикл оброблення простих деталей (втулки, поршні, ролики, гільзи) з різним характером оброблення (свердління, фрезерування, точіння тощо).

2.5. Налагоджує окремі вузли промислових маніпуляторів (роботів) з програмним керуванням.

2.6. Обробляє пробні деталі та здає їх до ВТК.

2.7. Стежить за роботою автоматичної лінії.

2.8. Підналагоджує основні механізми автоматичної лінії в процесі роботи.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Налагоджувальник автоматичних ліній і агрегатних верстатів 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Налагоджувальник автоматичних ліній і агрегатних верстатів 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Налагоджувальник автоматичних ліній і агрегатних верстатів 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Налагоджувальник автоматичних ліній і агрегатних верстатів 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Налагоджувальник автоматичних ліній і агрегатних верстатів 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Налагоджувальник автоматичних ліній і агрегатних верстатів 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Налагоджувальник автоматичних ліній і агрегатних верстатів 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Налагоджувальник автоматичних ліній і агрегатних верстатів 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Налагоджувальник автоматичних ліній і агрегатних верстатів 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Налагоджувальник автоматичних ліній і агрегатних верстатів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Налагоджувальник автоматичних ліній і агрегатних верстатів 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Налагоджувальник автоматичних ліній і агрегатних верстатів 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Налагоджувальник автоматичних ліній і агрегатних верстатів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Налагоджувальник автоматичних ліній і агрегатних верстатів 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Налагоджувальник автоматичних ліній і агрегатних верстатів 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Налагоджувальник автоматичних ліній і агрегатних верстатів 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.