Інструкція для посади "Насікальник терпугів, рашпілів та пилок 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Насікальник терпугів, рашпілів та пилок 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією насікальника терпугів, рашпілів та пилок 1 розряду - не менше 0,5 року 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову і принципи роботи спеціальних насікальних верстатів;
      - будову найбільш розповсюджених пристроїв, простого та середньої складності контрольно-вимірювального інструменту;
      - найменування та маркування металів, які обробляє.

1.4. Насікальник терпугів, рашпілів та пилок 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Насікальник терпугів, рашпілів та пилок 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Насікальник терпугів, рашпілів та пилок 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Насікальник терпугів, рашпілів та пилок 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Насікає на спеціальних насікальних верстатах вузькі сторони драчових (0-1 номерів насічок) терпугів (плоских тупоносих та гостроносих, ножівкових).

2.2. Насікає нижній зуб драчових (0-1 номерів насічок) терпугів всіх профілів і розмірів та ножівкових полотен.

2.3. Підналагоджує та регулює устаткування, яке обслуговує.

2.4. Замінює пристрої та інструмент та визначає придатність їх до роботи.

2.5. Нарізає гребінками на спеціальних нарізних верстатах допоміжні насічки надфілів усіх профілів та номерів насічки.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Насікальник терпугів, рашпілів та пилок 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Насікальник терпугів, рашпілів та пилок 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Насікальник терпугів, рашпілів та пилок 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Насікальник терпугів, рашпілів та пилок 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Насікальник терпугів, рашпілів та пилок 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Насікальник терпугів, рашпілів та пилок 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Насікальник терпугів, рашпілів та пилок 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Насікальник терпугів, рашпілів та пилок 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Насікальник терпугів, рашпілів та пилок 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Насікальник терпугів, рашпілів та пилок 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Насікальник терпугів, рашпілів та пилок 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Насікальник терпугів, рашпілів та пилок 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Насікальник терпугів, рашпілів та пилок 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Насікальник терпугів, рашпілів та пилок 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Насікальник терпугів, рашпілів та пилок 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Насікальник терпугів, рашпілів та пилок 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.