Інструкція для посади "Насікальник терпугів, рашпілів та пилок 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Насікальник терпугів, рашпілів та пилок 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією насікальника терпугів, рашпілів та пилок 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову і правила налагодження спеціальних насікальних верстатів різних типів;
      - будову універсальних і спеціальних пристроїв;
      - призначення і правила застосування складного контрольно-вимірювального інструменту та приладів;
      - основні механічні властивості металів, які обробляє;
      - правила заточування та установлення робочого інструменту.

1.4. Насікальник терпугів, рашпілів та пилок 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Насікальник терпугів, рашпілів та пилок 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Насікальник терпугів, рашпілів та пилок 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Насікальник терпугів, рашпілів та пилок 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Насікає на спеціальних насікальних верстатах вузькі сторони лицьових (2-3 номерів насічок) терпугів всіх номерів і розмірів (плоских тупоносих та гостроносих, ножівкових).

2.2. Насікає нижній зуб, а також вузькі сторони лицьових (2-3 номерів насічок) терпугів, вузькі сторони терпугів для заточування пил.

2.3. Насікає рашпілі всіх профілів і розмірів.

2.4. Заточує та доводить робочий інструмент за заданими геометричними параметрами.

2.5. Перевіряє та виміряє геометрію насічки лицьових терпугів з застосуванням вимірювальних лінійок, кутомірів, шаблонів та оптичних приладів.

2.6. Налагоджує верстати.

2.7. Нарізає гребінками на спеціальних нарізних верстатах вузьку сторону основної насічки надфілів всіх розмірів і номери насічок, терпугів для заточування пил.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Насікальник терпугів, рашпілів та пилок 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Насікальник терпугів, рашпілів та пилок 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Насікальник терпугів, рашпілів та пилок 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Насікальник терпугів, рашпілів та пилок 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Насікальник терпугів, рашпілів та пилок 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Насікальник терпугів, рашпілів та пилок 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Насікальник терпугів, рашпілів та пилок 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Насікальник терпугів, рашпілів та пилок 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Насікальник терпугів, рашпілів та пилок 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Насікальник терпугів, рашпілів та пилок 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Насікальник терпугів, рашпілів та пилок 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Насікальник терпугів, рашпілів та пилок 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Насікальник терпугів, рашпілів та пилок 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Насікальник терпугів, рашпілів та пилок 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Насікальник терпугів, рашпілів та пилок 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Насікальник терпугів, рашпілів та пилок 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.