Інструкція для посади "Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 7-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 7-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи монтажником з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 6 розряду – не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи та методи монтажу особливо складних сталевих та залізобетонних конструкцій;
      - методи вивіряння монтажних робіт, контролю за ходом їх виконання;
      - вимоги до якості та точності робіт;
      - способи запобігання виникненню порушень процесу монтажу, особливо під час виставлення піднятих конструкцій у проектне положення;
      - робочу документацію щодо виконання проекту виробництва робіт та креслення;
      - правила усунення несправностей інструменту;
      - правила експлуатації вантажопідіймальних кранів і механізмів та керування ними;
      - правила використання сигналів і порядок їх застосування під час взаємодії з машиністами вантажопідіймальних механізмів;
      - правила виконання складних такелажних робіт;
      - правила роботи на риштуванні, підмостках, драбинах, автомобільних підіймачах тощо;
      - правила дотримання пожежної та електричної безпеки;
      - правила та норми з охорони праці під час виконання робіт на висоті.

1.4. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 7-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 7-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 7-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 7-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує монтаж особливо складних, великогабаритних і важких сталевих та залізобетонних конструкцій з використанням кранів великої вантажопідйомності.

2.2. Застосовує засоби підвищення вантажопідйомності, методи монтажу: повороту навколо нижнього шарніру, двома кранами з ковзанням нижньої частини з пересуванням кранів; із застосуванням спеціальних гідропідйомників великої вантажопідйомності, перервного піднімання окремих конструкцій, нарощування чи підрощування, а також методами, які потребують підвищеної точності та обережності.

2.3. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.4. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 7-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 7-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 7-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 7-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 7-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 7-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 7-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 7-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 7-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 7-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 7-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 7-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 7-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 7-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 7-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 7-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Монтаж конструкцій галерей, етажерок та майданчиків обслуговування устаткування, укрупнювальне складання сталевих кроквяних та підкроквяних ферм, колон, панелей покрівлі.

5.2. Улаштовування залізобетонних сходів на від-косах на висоті насипу або глибині виїмки до 12 м.

5.3. Укрупнювальне складання та монтаж блоків покриття.

5.4. Монтаж арматури з окремих стрижнів із розмічанням розставлень згідно з кресленнями в плитних основах, безбалкових і ребристих перекриттях, сходових маршах тощо.

5.5. Укрупнювальне збирання складальних балок залізобетонних прогонових споруд довжиною до 42 м.

5.6. Монтаж сталевих колон масою до 15 т.

5.7. Здійснення контролю за процесом монтажу та остаточним вивірянням змонтованих конструкцій галерей, етажерок, ферм, колон тощо.