Інструкція для посади "Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 8-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 8-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи монтажником з монтажу сталевих залізобетонних конструкцій 7 розряду – не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи складання особливо складних вузлів, здійснення монтажу через будівлі, отвори у покрівлі або у стінах будівель, методами насування чи повороту;
      - способи укрупнювального складання опорних сталевих конструкцій, у тому числі конструкцій промислових печей;
      - способи з'єднування сталевих конструкцій з устаткуванням;
      - способи встановлення захисних кожухів;
      - будову, конструктивні особливості та правила експлуатації монтажного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів, способи усунення несправностей у їх роботі;
      - правила дотримання пожежної та електричної безпеки;
      - правила та норми з охорони праці під час виконання робіт на висоті.

1.4. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 8-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 8-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 8-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 8-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує з великою точністю й обережністю повний комплекс технологічних операцій з монтажу особливо складних, надважких, великогабаритних сталевих та залізобетонних конструкцій з використанням кранів великої вантажопідйомності у складних, обмежених умовах.

2.2. Використовує вантажопідіймальні крани та засоби підвищення їх характеристик: вантажопідйомності на окремих вильотах стріл, на подовжених стрілах, збільшення висоти піднімання вантажів, у тому числі через будівлі, отвори у покрівлі або у стінах будівель під час спорудження об'єктів металургійної, хімічної, нафтохімічної, машинобудівної, легкої, харчової, гірничої, вугільної промисловості, промисловості будівельних матеріалів та матеріалів спеціального призначення.

2.3. Виконує супутні роботи технологічного призначення (обв'язування технологічних трубопроводів, металевих конструкцій, у тому числі будівельних).

2.4. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.5. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 8-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 8-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 8-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 8-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 8-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 8-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 8-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 8-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 8-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 8-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 8-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 8-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 8-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 8-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 8-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій 8-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Монтаж металевих та залізобетонних циліндричних резервуарів місткістю понад 1000 м3, сферичних резервуарів та газгольдерів; сталевих колон, підкранових балок та інших сферичних конструкцій з масою елемента чи блока більше 15 т, а також ферм прогоном понад 24 м.

5.2. Збирання залізобетонних коробчастих блоків прогонових споруд із плитних елементів на готових підмостках під час будівництва мостів, шляхопроводів, метрополітенів, тунелів, підземних споруд спеціального призначення тощо.

5.3. Збирання та монтаж особливо складних просторових арматурних каркасів, армоопалубних блоків та фермопакетів.

5.4. Укрупнювальне складання конструкцій печей з панелей та блоків, монтаж труб укрупненими блоками.

5.5. Здійснення інструментального контролю за процесом монтажу й остаточним вивірянням змонтованих конструкцій, блоків, елементів.