Інструкція для посади "Монтажник зв'язку-антенник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Монтажник зв'язку-антенник 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником зв'язку-антенником 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову дерев'яних, металевих і азбестоцементних щогл;
      - будову антен і фідерів;
      - конструкції деталей кріплення антен, фідерних ліній, концентричних фідерів хвильоводів, кабеля й арматури сигнального освітлення щогл;
      - способи виконання такелажних робіт;
      - способи екранування фундаментів антен-щогл;
      - способи монтажу фідерних ліній і простих дротяних антен;
      - способи складання та встановлювання дерев'яних і азбестоцементних одноствольних щогл висотою до 25 м;
      - основні поняття з радіотехніки;
      - способи вимірювання опору ізоляції силових кабелів.

1.4. Монтажник зв'язку-антенник 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Монтажник зв'язку-антенник 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Монтажник зв'язку-антенник 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Монтажник зв'язку-антенник 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи середньої складності з монтажу антенно-щоглових споруд.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Монтажник зв'язку-антенник 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Монтажник зв'язку-антенник 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Монтажник зв'язку-антенник 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Монтажник зв'язку-антенник 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Монтажник зв'язку-антенник 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Монтажник зв'язку-антенник 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Монтажник зв'язку-антенник 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Монтажник зв'язку-антенник 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Монтажник зв'язку-антенник 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Монтажник зв'язку-антенник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Монтажник зв'язку-антенник 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Монтажник зв'язку-антенник 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Монтажник зв'язку-антенник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Монтажник зв'язку-антенник 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Монтажник зв'язку-антенник 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Монтажник зв'язку-антенник 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Підготовляння конструкцій антен до контрольного складання.

5.2. Шабрування контактних поверхонь на стволах антен, вібраторах і фланцях фідерів.

5.3. Розбирання та маркування вузлів після контрольного складання.

5.4. Складання секцій жорстких хвильове дів і концентричних фідерів із труб.

5.5. Складання і встановлювання одноствольних дерев'яних і азбестоцементних щогл висотою до 25 м.

5.6. Складання й встановлювання простих фідерних опор.

5.7. Антисептування встановлених щогл.

5.8. Екранування фундаментів антен-щогл і монтаж шин високочастотного заземлення.

5.9. Монтаж простих дротяних фідерів і антен.

5.10. Фарбування встановлених щогл і башт.

5.11. Вимірювання опору ізоляції силових кабелів.

5.12. Механічне й електричне випробовування ізоляторів.

5.13. Вплітання і кріплення затискачами коу-шів та ізоляторів у сталеві канати діаметром понад 16 мм.

5.14. Закладання проводів у наконечники.