Інструкція для посади "Монтажник зв'язку-антенник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Монтажник зв'язку-антенник 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища або професійно-технічна освіта (молодший спеціаліст, кваліфікований робітник). Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником зв'язку-антенником 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - конструкції, призначення й електричні властивості антенно-фідерних систем;
      - монтажні схеми;
      - способи складання і встановлювання складних фідерних опор;
      - способи монтажу одноствольних дерев'яних, азбестоцементних і металевих ґратчастих (з базою до 400 мм) щогл висотою до 55 м;
      - способи монтажу складних дротяних антен і фідерів;
      - способи освітлення щогл і башт;
      - правила прокладання кабелів по щоглах і баштах та монтажу сигнального освітлення щогл;
      - основні поняття з радіотехніки;
      - вимоги Держнаглядохоронпраці до такелажного обладнання.

1.4. Монтажник зв'язку-антенник 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Монтажник зв'язку-антенник 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Монтажник зв'язку-антенник 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Монтажник зв'язку-антенник 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує складні роботи з монтажу антенно-щоглових споруд.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Монтажник зв'язку-антенник 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Монтажник зв'язку-антенник 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Монтажник зв'язку-антенник 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Монтажник зв'язку-антенник 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Монтажник зв'язку-антенник 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Монтажник зв'язку-антенник 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Монтажник зв'язку-антенник 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Монтажник зв'язку-антенник 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Монтажник зв'язку-антенник 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Монтажник зв'язку-антенник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Монтажник зв'язку-антенник 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Монтажник зв'язку-антенник 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Монтажник зв'язку-антенник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Монтажник зв'язку-антенник 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Монтажник зв'язку-антенник 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Монтажник зв'язку-антенник 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Монтаж складних фідерів (концентричних, перехрещених тощо) із проводів.

5.2. Монтаж хвильоводів і концентричних фідерів з труб на прямолінійних ділянках.

5.3. Встановлювання якорів.

5.4. Складання та встановлювання одноствольних дерев'яних і азбестоцементних щогл висотою до 55 м.

5.5. Складання металевих ґратчастих щогл з базою до 400 мм.

5.6. Складання та встановлювання складних фідерних опор (кутових, анкерних тощо).

5.7. Монтаж антенних перемикачів.

5.8. Оснащування щогл або башт для підйому конструкцій.

5.9. Монтаж складних дротяних антен на щоглах і баштах.

5.10. Прокладання кабеля по щоглах і баштах.

5.11. Монтаж сигнального освітлення щогл.

5.12. Закладання проводів зі сталевих канатів у втулки.

5.13. Випробовування сталевих канатів і відтяжок.