Інструкція для посади "Бронеобмотувальник проводів 2-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 45. Електротехнічне виробництво", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 11.08.98 р. N 288. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Бронеобмотувальник проводів 2-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - будову основних вузлів вертикальних бронювальних машин та їх взаємодію;
      - порядок заправлення металевої стрічки або дроту крізь напрямні калібри;
      - марки металевих стрічок та дротів;
      - технологічні інструкції з бронювання.

1.4. Бронеобмотувальник проводів 2-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Бронеобмотувальник проводів 2-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Бронеобмотувальник проводів 2-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Бронеобмотувальник проводів 2-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бронює обмотки автоавіатракторних проводів перетином до 10 кв.мм на вертикальних бронювальних машинах.

2.2. Відбирає, встановлює та замінює рулони з металевою стрічкою та котушки з дротом.

2.3. Заправляє металеву стрічку або дріт крізь напрямні калібри.

2.4. Стежить за надходженням автоавіатракторних проводів у машину та накладанням на нього захисного покриття.

2.5. Встановлює та заміняє приймальні та віддавальні котушки.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Бронеобмотувальник проводів 2-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Бронеобмотувальник проводів 2-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Бронеобмотувальник проводів 2-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Бронеобмотувальник проводів 2-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Бронеобмотувальник проводів 2-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Бронеобмотувальник проводів 2-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Бронеобмотувальник проводів 2-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Бронеобмотувальник проводів 2-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Бронеобмотувальник проводів 2-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Бронеобмотувальник проводів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Бронеобмотувальник проводів 2-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Бронеобмотувальник проводів 2-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Бронеобмотувальник проводів 2-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Бронеобмотувальник проводів 2-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Бронеобмотувальник проводів 2-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Бронеобмотувальник проводів 2-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.