* *
Інструкція для посади "Бетоняр 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Бетоняр 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи бетонярем 5 розряду – не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи виготовлення напружно-армованих конструкцій та виробів під час спорудження, ремонту та реконструкції висотних будівель і споруд різного призначення;
      - правила та методи збирання опалубки особливо складних конструкцій;
      - правила та прийоми збирання та встановлення особливо складної арматури та арматурних каркасів;
      - марки бетону та арматурних сталей, що використовуються для виготовлення каркасів;
      - правила та методи контролю міцності та водонепроникності бетону;
      - правила укладання бетону під водою методом висхідного розчину;
      - способи встановлення монолітних бетонних опор під час подавання бетону на суші та з плавзасобів з одночасним облицюванням;
      - правила влаштовування із монолітного залізобетону підфермових майданчиків, що укладаються з плавзасобів;
      - правила ви-конання робіт у декілька ярусів;
      - робочу документацію щодо виконання проекту виро-бництва робіт та креслення;
      - правила та способи виконання робіт із дотриманням технології та вимог до якості робіт;
      - правила роботи з механізованим та електричним інструментом, такелажним устаткуванням, оснасткою, пристроями;
      - правила безпеч-ної роботи з ручними та механічними лебідками, талями;
      - правила використання сиг-налів і порядок їх застосування під час взаємодії з машиністами вантажопідіймальних механізмів;
      - правила роботи на риштуванні, підмостках, драбинах, автомобільних пі-діймачах тощо;
      - правила виконання робіт на діючих підприємствах, автомобільних дорогах, мостах, шляхопроводах, залізницях тощо та в їх зоні;
      - правила дотримання пожежної та електричної безпеки;
      - правила та норми з охорони праці під час виконан-ня робіт на висоті.

1.4. Бетоняр 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Бетоняр 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Бетоняр 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Бетоняр 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бетонування особливо складних залізобетонних монолітних конструкцій, виготовляння монолітних бетонних і залізобетонних архітектурних деталей.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Бетоняр 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Бетоняр 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Бетоняр 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Бетоняр 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Бетоняр 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Бетоняр 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Бетоняр 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Бетоняр 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Бетоняр 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Бетоняр 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Бетоняр 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Бетоняр 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Бетоняр 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Бетоняр 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Бетоняр 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Бетоняр 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Укладання бетонної суміші в опалубку під час спорудження, ремонту та реконструкції висотних будівель і споруд різного призначення.

5.2. Укладання бетонної суміші в опалубку особливо складної конфігурації тонкостінних споруд склепінь, куполів, арок, ферм, колон, карнизів, резервуарів та бункерів, конструкцій гідротехнічних споруд, у ребристі, коробчасті та інші особливо складні конструкції прогонових будівель мостів та шляхопроводів.

5.3. Укладання бетону під водою методом висхідного розчину.

5.4. Промивання бетонолітної труби.

5.5. Встановлювання монолітних бетонних опор під час подавання бетону на суші та з плавзасобів з одночасним облицюванням.

5.6. Улаштовування із монолітного залізобетону підфермових майданчиків, що укладаються з плавзасобів.

5.7. Ви-готовляння балок, плит перекриття та покриття, перегородок, сходових маршів та пло-щадок, балконних плит, сходинок, архітектурних та інших деталей особливо складної конструкції з монолітного бетону та залізобетону.

5.8. Укладання бетонних сумішей в опалу-бку конструкцій ГЕС, ТЕС, АЕС, мостів, шляхопроводів, метрополітенів, тунелів, підзем-них споруд спеціального призначення тощо.

5.9. Виготовляння на полігонах будівельних майданчиків напружно-армованих залізобетонних виробів особливо складної конструкції та конфігурації (прогонових будівель мостів та шляхопроводів, довгомірних паль та опор, ферм, тунельних облицювань, аркових перекриттів, балок із великими прогонами тощо).

5.10. Замонолічування стиків і швів між фундаментними плитами або блоками, стійок і рам з підколонниками, елементів опор, поздовжніх швів плит, діафрагм, балок.

5.11. Здійснення ко-нтролю за дотриманням технології виконання робіт.