* *
Інструкція для посади "Бібліограф", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 81. Культура та мистецтво", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 14.04.2000 N 168.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Бібліограф" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр, молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основи бібліотечної справи, бібліографії, інформаційної роботи;
      - методичні матеріали в галузі бібліографії та інформатики;
      - книжковий фонд і довідково-бібліографічний апарат бібліотеки;
      - передовий досвід бібліографічної та інформаційної роботи вітчизняних та світових бібліотек;
      - правила внутрішнього трудового розпорядку;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Бібліограф призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Бібліограф підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Бібліограф керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Бібліограф під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде роботи з організації довідково-бібліографічного апарату бібліотеки в традиційному та автоматизованому режимі.

2.2. Здійснює довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування читачів.

2.3. Бере участь в підготовці бібліографічних матеріалів та посібників, методичних матеріалів.

2.4. Складає рекомендаційні переліки літератури, проводить огляди літератури, індивідуальне інформування абонентів щодо нової літератури.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Бібліограф має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Бібліограф має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Бібліограф має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Бібліограф має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Бібліограф має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Бібліограф має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Бібліограф має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Бібліограф має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Бібліограф має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Бібліограф несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Бібліограф несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Бібліограф несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Бібліограф несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Бібліограф несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Бібліограф несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Бібліограф несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.