Інструкція для посади "Монтажник зовнішніх трубопроводів 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Монтажник зовнішніх трубопроводів 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або одержання професії безпосередньо на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи монтажником зовнішніх трубопроводів 2 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - усі деталі трубопроводів збірних залізобетонних колекторів, каналів, камер і колодязів;
      - будову та способи застосування підіймально-такелажних пристроїв та механізованого інструменту;
      - правила та способи стропування труб і деталей;
      - правила кріплення та перекріплювання траншей і котлованів;
      - правила підготовляння природних і улаштовування штучних основ під трубопроводи, колектори, канали, колодязі та камери. Правила та способи підбивання укладених трубопроводів грунтом або бетоном;
      - правила та способи розробляння грунту під час продавлювання сталевих труб;
      - способи просушування й утеплювання стиків сталевих труб під час зварювання;
      - способи виготовляння бітумних мастик для змащування стиків трубопроводів.

1.4. Монтажник зовнішніх трубопроводів 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Монтажник зовнішніх трубопроводів 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Монтажник зовнішніх трубопроводів 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Монтажник зовнішніх трубопроводів 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує прості роботи під час прокладання зовнішніх трубопроводів і улаштовування збірних колекторів, каналів, камер і колодязів усіх видів і різного призначення.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Монтажник зовнішніх трубопроводів 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Монтажник зовнішніх трубопроводів 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Монтажник зовнішніх трубопроводів 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Монтажник зовнішніх трубопроводів 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Монтажник зовнішніх трубопроводів 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Монтажник зовнішніх трубопроводів 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Монтажник зовнішніх трубопроводів 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Монтажник зовнішніх трубопроводів 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Монтажник зовнішніх трубопроводів 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Монтажник зовнішніх трубопроводів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Монтажник зовнішніх трубопроводів 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Монтажник зовнішніх трубопроводів 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Монтажник зовнішніх трубопроводів 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Монтажник зовнішніх трубопроводів 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Монтажник зовнішніх трубопроводів 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Монтажник зовнішніх трубопроводів 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Улаштовування всіх видів основ під трубопроводи, колектори, канали, камери і колодязі.

5.2. Встановлювання підіймально-такелажних пристроїв.

5.3. Стропування та розстроповування деталей трубопроводів, колекторів, каналів, камер і колодязів.

5.4. Зачищання і обпилювання кінців сталевих труб у процесі складання їх під зварювання.

5.5. Підбивання укладених трубопроводів грунтом або бетоном.

5.6. Розмічання, перерубування або перерізання неметалевих труб.

5.7. Закладання зазорів між азбоцементними муфтами та трубами.

5.8. Просушування й утеплювання стиків сталевих труб під час зварювання.

5.9. Прокручування сталевих труб під час зварювання стиків.

5.10. З'єднування труб манжетами та змащування їх розчином (під час прокладання кабелів).

5.11. Установлювання й знімання заглушок.

5.12. Пробивання отворів механізованим інструментом у стінах камер і колодязів для введення труб.

5.13. Розробляння грунту під час продавлювання сталевих труб гідравлічними та ручними домкратами.