Інструкція для посади "Монтажник зовнішніх трубопроводів 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Монтажник зовнішніх трубопроводів 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником зовнішніх трубопроводів 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила укладання трубопроводів і будову збірних залізобетонних колекторів, каналів, камер і колодязів;
      - вимоги до основ під трубопроводи;
      - правила виконання такелажних робіт;
      - вимоги до закладання розтрубів і стиків трубопроводів, колекторів, каналів камер і колодязів;
      - правила навішування обважнюючих вантажів на трубопроводи;
      - правила та способи підвішування підземних трубопроводів;
      - правила промивання трубопроводів.

1.4. Монтажник зовнішніх трубопроводів 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Монтажник зовнішніх трубопроводів 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Монтажник зовнішніх трубопроводів 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Монтажник зовнішніх трубопроводів 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи середньої складності під час прокладання зовнішніх трубопроводів, улаштовування збірних колекторів, каналів, камер і колодязів усіх видів і різного призначення.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Монтажник зовнішніх трубопроводів 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Монтажник зовнішніх трубопроводів 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Монтажник зовнішніх трубопроводів 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Монтажник зовнішніх трубопроводів 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Монтажник зовнішніх трубопроводів 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Монтажник зовнішніх трубопроводів 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Монтажник зовнішніх трубопроводів 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Монтажник зовнішніх трубопроводів 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Монтажник зовнішніх трубопроводів 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Монтажник зовнішніх трубопроводів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Монтажник зовнішніх трубопроводів 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Монтажник зовнішніх трубопроводів 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Монтажник зовнішніх трубопроводів 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Монтажник зовнішніх трубопроводів 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Монтажник зовнішніх трубопроводів 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Монтажник зовнішніх трубопроводів 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Укладання ланок і окремих сталевих і чавунних труб діаметром до 500 мм, бетонних, залізобетонних, азбоцементних, керамічних і труб з полімерних матеріалів діаметром до 800 мм.

5.2. Закладання з'єднань і розтрубів напірних трубопроводів діаметром до 800 мм і безнапірних діаметром до 1500 мм.

5.3. Укладання залізобетонних плит основ і перекриттів колекторів, каналів, камер і колодязів.

5.4. Закладання з'єднань стінових блоків, плит основ і перекриттів колекторів, каналів, камер і колодязів.

5.5. Укладання залізобетонних опорних плит під ковзні опори, фасонні частини й арматуру.

5.6. Монтаж циліндрів залізобетонних круглих колодязів діаметром до 1000 мм і монтаж залізобетонних горловин колодязів і камер.

5.7. Установлювання ходових скоб або сходів і люків у камерах і колодязях.

5.8. Улаштовування лотків у колодязях.

5.9. Укладання бетонних і азбестоцементних труб у блоки.

5.10. Прокладання труб у пробурених у землі свердловинах.

5.11. Врізання у діючу мережу каналізації та водостоку з неметалевих труб.

5.12. Виправляння (калібрування) кінців сталевих труб (у холодному стані з підігріванням).

5.13. Підготовляння кінців сталевих труб і знімання зовнішніх решіток за допомогою спеціальних агрегатів.

5.14. Установлювання сталевих і чавунних фасонних частин діаметром до 500 мм і засувок діаметром до 150 мм.

5.15. Скручування фланцевих з'єднань постійними болтами.

5.16. Установлювання сифонів і гідрозатворів діаметром до 400 мм і сальників.

5.17. Підвішування підземних трубопроводів і кабелів.

5.18. Промивання сталевих трубопроводів з хлоруванням.

5.19. Встановлювання коверів, гідрантів, водорозбірних колонок і вантузів.

5.20. Насаджування фланців на труби і фасонні частини.

5.21. Встановлювання підкладних кілець під зварні стики.

5.22. Улаштовування щитових залізобетонних опор у каналах.

5.23. Привантажування трубопроводів спеціальними вантажами або каменем.