Інструкція для посади "Монтажник устаткування атомних електричних станцій 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Монтажник устаткування атомних електричних станцій 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником устаткування атомних електричних станцій 3 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи перевіряння розмірів фундаментів під устаткування середньої складності та методи його монтажу із застосуванням складного такелажу, підіймальних машин і механізмів усіх видів;
      - способи користування механізованим інструментом спеціального призначення;
      - найпростіші способи вивіряння змонтованого устаткування;
      - способи гідравлічного випробовування;
      - способи стропування та переміщання вантажів, правила користування механізованим такелажним обладнанням;
      - будову устаткування, що монтується, технологію монтажу.

1.4. Монтажник устаткування атомних електричних станцій 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Монтажник устаткування атомних електричних станцій 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Монтажник устаткування атомних електричних станцій 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Монтажник устаткування атомних електричних станцій 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує роботи середньої складності під час монтажу реакторів і устаткування допоміжних систем атомних електростанцій та конструкцій, пов'язаних з ними.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Монтажник устаткування атомних електричних станцій 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Монтажник устаткування атомних електричних станцій 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Монтажник устаткування атомних електричних станцій 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Монтажник устаткування атомних електричних станцій 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Монтажник устаткування атомних електричних станцій 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Монтажник устаткування атомних електричних станцій 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Монтажник устаткування атомних електричних станцій 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Монтажник устаткування атомних електричних станцій 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Монтажник устаткування атомних електричних станцій 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Монтажник устаткування атомних електричних станцій 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Монтажник устаткування атомних електричних станцій 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Монтажник устаткування атомних електричних станцій 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Монтажник устаткування атомних електричних станцій 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Монтажник устаткування атомних електричних станцій 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Монтажник устаткування атомних електричних станцій 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Монтажник устаткування атомних електричних станцій 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Складання та установлювання площадок для обслуговування устаткування.

5.2. Установлювання опірних рам.

5.3. Монтаж затворів басейнів, траків реакторів з перевірянням щільності прилягання до закладних частин.

5.4. Доведення отворів для установлення трактів реакторів.

5.5. Перевіряння кулею трубних елементів реакторів щодо прохідності.

5.6. Підготовляння графітових блоків до монтажу.

5.7. Вакуумування каналів під час їх установлювання.

5.8. Підготовляння стояків пароводяних комунікацій (ПВК) і трактів до установлювання.

5.9. Установлювання чохлів термопар.

5.10. Підготовляння кромок вузлів устаткування для зварювання, вибирання дефектів та зачищання основи шва в зварних з'єднаннях.

5.11. Зачищання поверхонь устаткування та зварних швів до чистоти Rz - 40.