Інструкція для посади "Монтажник устаткування атомних електричних станцій 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Монтажник устаткування атомних електричних станцій 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником устаткування атомних електричних станцій 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - способи розмічання, встановлювання та перенесення монтажних осей на монтажну площину;
      - правила перевіряння і приймання фундаментів під монтаж устаткування та місць встановлення устаткування;
      - способи складного монтажу, у тому числі укрупненими блоками, складних агрегатів, установок великої маси та габаритів із застосуванням вантажопідйомних кранів та інших монтажних підіймальних механізмів і пристроїв з виконанням складного такелажу;
      - способи балансування, центрування, вивіряння і регулювання устаткування, що монтується;
      - будову та принцип дії змащувальних систем;
      - технічні вимоги та допуски щодо монтажу устаткування;
      - правила підготування та здавання в експлуатацію складного устаткування;
      - правила проведення ревізії;
      - порядок передмонтажного підготування устаткування.

1.4. Монтажник устаткування атомних електричних станцій 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Монтажник устаткування атомних електричних станцій 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Монтажник устаткування атомних електричних станцій 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Монтажник устаткування атомних електричних станцій 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує складні роботи з монтажу реакторів та устаткування допоміжних систем атомних електричних станцій і технологічних металевих конструкцій та трубопроводів, пов'язаних з ними.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Монтажник устаткування атомних електричних станцій 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Монтажник устаткування атомних електричних станцій 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Монтажник устаткування атомних електричних станцій 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Монтажник устаткування атомних електричних станцій 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Монтажник устаткування атомних електричних станцій 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Монтажник устаткування атомних електричних станцій 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Монтажник устаткування атомних електричних станцій 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Монтажник устаткування атомних електричних станцій 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Монтажник устаткування атомних електричних станцій 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Монтажник устаткування атомних електричних станцій 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Монтажник устаткування атомних електричних станцій 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Монтажник устаткування атомних електричних станцій 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Монтажник устаткування атомних електричних станцій 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Монтажник устаткування атомних електричних станцій 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Монтажник устаткування атомних електричних станцій 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Монтажник устаткування атомних електричних станцій 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Складання блоків пароводяних комунікацій.

5.2. Вивіряння опорних плит, захисних кожухів, конструкцій баків тощо за рівнем і позначками.

5.3. Розмічання осей.

5.4. Набивання та установлювання сальників та інших ущільнювачів.

5.5. Монтаж устаткування та технологічних конструкцій і трубопроводів, пов'язаних з ним.

5.6. Монтаж сильфонних компенсаторів.

5.7. Установлювання графітових блоків.

5.8. Монтаж підвісок парогенераторів.

5.9. Монтаж пружинних опор циркуляційних петель.

5.10. Монтаж компенсаторів з вивірянням за осями.

5.11. Монтаж баків конденсату, блоків теплоізоляції, устаткування спеціального водоочищення (фільтрів, теплообмінників, випарних апаратів).

5.12. Ревізія та передмонтажна підготовка устаткування та трубопроводів.

5.13. Установлювання кожухів теплового захисту.

5.14. Монтаж облицювання.

5.15. Установлювання чохлів системи керування та захисту з гідравлічним випробуванням.

5.16. Монтаж окремих деталей і вузлів внутрішньореакторного устаткування, трактів, діафрагм в опорні плити реактора, а також втулок, опорних стаканів, дисків, захисних екранів.

5.17. Складання блоків нижніх водяних комунікацій (НВК) і ПВК, монтаж стояків ПВК.

5.18. Калібрування каналів.

5.19. Випробовування щодо щільності систем технологічних каналів і трактів, водяних і пароводяних комунікацій.

5.20. Зачищання поверхонь устаткування та зварних швів до чистоти Rz-20.

5.21. Шабрування поверхонь устаткування.