Інструкція для посади "Монтажник зовнішніх трубопроводів 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 64. Будівельні, монтажні та ремонтно-будівельні роботи. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітету з будівництва та архітектури N 25 від 08.08.2002 р., N 218 від 22.12.2003 р., N 149 від 29.08.2003 р., листом Державного комітету з будівництва та архітектури N 8/7-1216 від 15.12.2004 р., наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства N 9 від 02.12.2005 р., N 163 від 10.05.2006 р. N 399 від 05.12.2006 р., наказом міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України N 558, 28.12.2010)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 13.10.1999 р. N 249. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2000 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Монтажник зовнішніх трубопроводів 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи монтажником зовнішніх трубопроводів 4 розряду не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - правила складання сталевих труб у ланки;
      - правила укладання сталевих труб батогами;
      - вимоги до кромок і стиків сталевих труб, зібраних для зварювання;
      - правила прихвачування стиків;
      - правила випробовування трубопроводів і колекторів гідравлічним способом;
      - правила продавлювання сталевих труб за допомогою домкрату;
      - правила укладання дюкерів і трубопроводів через водяні перешкоди.

1.4. Монтажник зовнішніх трубопроводів 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Монтажник зовнішніх трубопроводів 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Монтажник зовнішніх трубопроводів 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Монтажник зовнішніх трубопроводів 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує складні роботи під час прокладання зовнішніх трубопроводів, улаштовування збірних колекторів, каналів, камер і колодязів усіх видів і призначень.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Монтажник зовнішніх трубопроводів 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Монтажник зовнішніх трубопроводів 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Монтажник зовнішніх трубопроводів 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Монтажник зовнішніх трубопроводів 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Монтажник зовнішніх трубопроводів 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Монтажник зовнішніх трубопроводів 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Монтажник зовнішніх трубопроводів 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Монтажник зовнішніх трубопроводів 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Монтажник зовнішніх трубопроводів 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Монтажник зовнішніх трубопроводів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Монтажник зовнішніх трубопроводів 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Монтажник зовнішніх трубопроводів 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Монтажник зовнішніх трубопроводів 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Монтажник зовнішніх трубопроводів 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Монтажник зовнішніх трубопроводів 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Монтажник зовнішніх трубопроводів 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Складання сталевих труб усіх діаметрів у ланки.

5.2. Укладання сталевих труб діаметром до 500 мм батогами і понад 500 мм - ланками.

5.3. Укладання одиночних чавунних, залізобетонних і азбестоцементних труб діаметром від 800 до 1500 мм.

5.4. Закладання з'єднань напірних труб діаметром понад 800 мм і безнапірних діаметром понад 1500 мм.

5.5. Установлювання залізобетонних стінових блоків колекторів, каналів, прямокутних камер і колодязів.

5.6. Монтаж об'ємних секцій колекторів і каналів із з'єднуванням їх болтами.

5.7. Монтаж циліндрів круглих залізобетонних колодязів діаметром понад 1000 мм.

5.8. Гідравлічне випробовування трубопроводів.

5.9. Продавлювання сталевих труб за допомогою гідравлічних і ручних домкратів.

5.10. Укладання труб діаметром до 500 мм у футлярах.

5.11. Складання з'єднань азбестоцементних труб на муфтах.

5.12. Укладання трубопроводів через водяні перешкоди, монтаж дюкерів і переходів діаметром до 350 мм.

5.13. Установлювання й оснащування понтонів.

5.14. Накочування ланцюгів трубопроводів на роликові доріжки і вагонетки.

5.15. Укладання трубопроводів методом проштовхування на котках або рейкових доріжках.

5.16. Установлювання сталевих і чавунних фасонних частин діаметром понад 500 мм, засувок і компенсаторів діаметром від 150 до 400 мм.

5.17. Установлювання сифонів і гідравлічних затворів діаметром понад 400 мм.

5.18. Установлювання спеціальних опор і кронштейнів під трубопроводи й кабелі.

5.19. Спускання на воду, переміщання по воді й встановлювання на підводну основу оголовків або водозабору об'ємом до 300 м3.