Інструкція для посади "Інженер служби ізоляції та захисту від перенапруг I категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер служби ізоляції та захисту від перенапруг I категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера служби ізоляції та захисту від перенапруг II категорії: для магістра - не менше 1 року, спеціаліста - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази органів вищого рівня;
      - розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо вимірювань та випробувань високовольтного устаткування мереж;
      - Правила технічної експлуатації електричних станцій та мереж;
      - Правила Держнаглядохоронпраці (у межах для даної посади);
      - Правила влаштування електроустановок;
      - положення про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників підприємств, установ і організацій галузі з питань охорони праці та експлуатації устаткування;
      - обсяги і норми випробувань електроустаткування;
      - конструкцію високовольтного устаткування, характеристики його ізоляції та допустимі режими роботи;
      - конструкцію, технічні характеристики, принцип налагодження та експлуатації апаратури, призначеної для захисту від перенапруг;
      - методи випробувань і вимірювань високовольтного устаткування;
      - прилади і апаратуру, що застосовуються для випробувань і вимірювань;
      - електричну схему первинної комутації електричних мереж;
      - діючі інструкції та інші документи за профілем діяльності служби;
      - передовий виробничий досвід за профілем своєї діяльності;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Інженер служби ізоляції та захисту від перенапруг I категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер служби ізоляції та захисту від перенапруг I категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер служби ізоляції та захисту від перенапруг I категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер служби ізоляції та захисту від перенапруг I категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Складає плани й організовує проведення вимірювань і випробувань високовольтного устаткування електричних мереж.

2.2. Оброблює і аналізує результати вимірювань і випробувань, підготовляє висновки про стан електроустаткування.

2.3. Бере участь у проведенні досліджень з поліпшення експлуатації, підвищення надійності і економічності роботи високовольтного устаткування.

2.4. Здійснює нагляд за станом ізоляції електроустаткування.

2.5. Бере участь в аналізі причин аварій і пошкоджень електроустаткування, пов'язаних з електричними і тепловими пробоями або ослабленням ізоляції, у розробленні заходів, спрямованих на запобігання аваріям.

2.6. Проводить розрахунок і вибір апаратури та схем розміщення захисту від атмосферних перенапруг на лініях електропередачі та підстанціях; здійснює контроль за дотриманням цих схем.

2.7. Контролює проведення ремонту ізоляції електроустановок і засобів захисту від атмосферних перенапруг, організовує роботи з модернізації та ремонту високовольтних пересувних і стаціонарних лабораторій.

2.8. Бере участь у роботі з атестації робочих місць.

2.9. Бере участь у навчанні персоналу, пов'язаного з обслуговуванням електроустановок за профілем служби.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер служби ізоляції та захисту від перенапруг I категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер служби ізоляції та захисту від перенапруг I категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер служби ізоляції та захисту від перенапруг I категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер служби ізоляції та захисту від перенапруг I категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер служби ізоляції та захисту від перенапруг I категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер служби ізоляції та захисту від перенапруг I категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер служби ізоляції та захисту від перенапруг I категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер служби ізоляції та захисту від перенапруг I категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер служби ізоляції та захисту від перенапруг I категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер служби ізоляції та захисту від перенапруг I категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер служби ізоляції та захисту від перенапруг I категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер служби ізоляції та захисту від перенапруг I категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер служби ізоляції та захисту від перенапруг I категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер служби ізоляції та захисту від перенапруг I категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер служби ізоляції та захисту від перенапруг I категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер служби ізоляції та захисту від перенапруг I категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.