Інструкція для посади "Інженер служби ізоляції та захисту від перенапруг II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер служби ізоляції та захисту від перенапруг II категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера служби ізоляції та захисту від перенапруг - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази органів вищого рівня;
      - розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо вимірювань та випробувань високовольтного устаткування мереж;
      - Правила технічної експлуатації електричних станцій та мереж;
      - Правила Держнаглядохоронпраці (у межах для даної посади);
      - Правила влаштування електроустановок;
      - положення про навчання, інструктаж та перевірку знань працівників підприємств, установ і організацій галузі з питань охорони праці та експлуатації устаткування;
      - обсяги і норми випробувань електроустаткування;
      - конструкцію високовольтного устаткування, характеристики його ізоляції та допустимі режими роботи;
      - конструкцію, технічні характеристики, принцип налагодження та експлуатації апаратури, призначеної для захисту від перенапруг;
      - методи випробувань і вимірювань високовольтного устаткування;
      - прилади і апаратуру, що застосовуються для випробувань і вимірювань;
      - електричну схему первинної комутації електричних мереж;
      - діючі інструкції та інші документи за профілем діяльності служби;
      - передовий виробничий досвід за профілем своєї діяльності;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Інженер служби ізоляції та захисту від перенапруг II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер служби ізоляції та захисту від перенапруг II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер служби ізоляції та захисту від перенапруг II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер служби ізоляції та захисту від перенапруг II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Складає плани й організовує проведення вимірювань і випробувань високовольтного устаткування електричних мереж.

2.2. Оброблює і аналізує результати вимірювань і випробувань, підготовляє висновки про стан електроустаткування.

2.3. Бере участь у проведенні досліджень з поліпшення експлуатації, підвищення надійності і економічності роботи високовольтного устаткування.

2.4. Здійснює нагляд за станом ізоляції електроустаткування.

2.5. Бере участь в аналізі причин аварій і пошкоджень електроустаткування, пов'язаних з електричними і тепловими пробоями або ослабленням ізоляції, у розробленні заходів, спрямованих на запобігання аваріям.

2.6. Проводить розрахунок і вибір апаратури та схем розміщення захисту від атмосферних перенапруг на лініях електропередачі та підстанціях; здійснює контроль за дотриманням цих схем.

2.7. Контролює проведення ремонту ізоляції електроустановок і засобів захисту від атмосферних перенапруг, організовує роботи з модернізації та ремонту високовольтних пересувних і стаціонарних лабораторій.

2.8. Бере участь у роботі з атестації робочих місць.

2.9. Бере участь у навчанні персоналу, пов'язаного з обслуговуванням електроустановок за профілем служби.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер служби ізоляції та захисту від перенапруг II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер служби ізоляції та захисту від перенапруг II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер служби ізоляції та захисту від перенапруг II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер служби ізоляції та захисту від перенапруг II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер служби ізоляції та захисту від перенапруг II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер служби ізоляції та захисту від перенапруг II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер служби ізоляції та захисту від перенапруг II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер служби ізоляції та захисту від перенапруг II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер служби ізоляції та захисту від перенапруг II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер служби ізоляції та захисту від перенапруг II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер служби ізоляції та захисту від перенапруг II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер служби ізоляції та захисту від перенапруг II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер служби ізоляції та захисту від перенапруг II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер служби ізоляції та захисту від перенапруг II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер служби ізоляції та захисту від перенапруг II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер служби ізоляції та захисту від перенапруг II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.